BizLIVE -

Thanh tra Bộ Tài chính vừa ban hành kết luận thanh tra phát hiện hàng loạt vấn đề trong việc chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán và thuế tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và các doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Handico.

Thanh tra Bộ Tài chính phát hiện hàng loạt vấn đề tại các công ty “họ” Handico
Ảnh minh họa.

6 doanh nghiệp bị thanh tra gồm: Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 68, Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội, Công ty CP Tu tạo và phát triển nhà Hà Nội, Công ty TNHH MTV kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội, Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng phát triển đô thị Hà Nội.

Kinh doanh thua lỗ, chưa bảo toàn vốn, nợ ngân sách hàng chục tỷ

Về quản lý và sử dụng vốn của doanh nghiệp, báo cáo Thanh tra Bộ Tài chính chỉ ra rằng, có 2/6 công ty chưa tăng đủ vốn điều lệ, gồm: Công ty mẹ (vốn góp của chủ sở hữu nhỏ hơn vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2016 là 224 tỷ đồng) và Công ty TNHH MTV Kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội (vốn góp của chủ sở hữu nhỏ hơn vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2016 là 106 tỷ đồng)

Theo lý giải của Handico, 2 đơn vị trên đều là doanh nghiệp nhà nước nắm 100% vốn nên việc tăng vốn sẽ được chủ sở hữu thực hiện trong 3 năm, đồng thời nguồn vốn tăng được xác định từ nguồn lợi nhuận sau thuế. Do đó, việc tăng vốn còn phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của từng đơn vị.

Về kết quả sản xuất kinh doanh của từng đơn vị, kết luận thanh tra cho biết có 2 công ty do Công ty mẹ - Tổng công ty đầu tư vốn hoạt động sản xuất kinh doanh thua lỗ hoặc còn lỗ lũy kế nên chưa bảo toàn và phát triển vốn; có khả năng rủi ro về an toàn tài chính.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 68 có số lỗ lũy kế 49 tỷ đồng (tại ngày 31/12/2016). Nguyên nhân thua lỗ được lý giải là do khi cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước, quá trình cổ phần hoá bắt đầu từ năm 2007, khi xác định lại giá trị doanh nghiệp, giá đất của dự án được xác định lại khiến giá vốn hàng bán tăng, gây lỗ cho doanh nghiệp. Mặt khác, khi chuyển sang công ty cổ phần, hoạt động kinh doanh của công ty gặp nhiều khó khăn: doanh thu thấp, lãi vay cao, không đủ bù đắp chi phí.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội cũng có số lỗ lũy kế 6,6 tỷ đồng. Nguyên nhân là từ năm 2008-2015, công ty đầu tư nhiều dự án bất động sản trong khi thị trường đóng băng, sản xuất kinh doanh bị ngừng trệ do có số dư nợ lớn, chịu ảnh hưởng trực tiếp thị trường tài chính, lãi suất vay ở mức cao, doanh thu hạn chế dẫn đến công ty gặp khó khăn về tài chính.

Kết quả thanh tra xác định, cả 6 doanh nghiệp kê khai sai dẫn đến thiếu thuế phải nộp cho ngân sách nhà nước hơn 16,8 tỷ đồng.

Theo Thanh tra Bộ, công ty mẹ Handico hạch toán thiếu doanh thu cho thuê mặt bằng và hạch toán thiếu cổ tức được chia nên sau thanh tra, lợi nhuận còn lại nộp ngân sách nhà nước tại đây tăng thêm là hơn 3,2 tỷ đồng.

Hạch toán thiếu doanh thu, lợi nhuận

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra 3 doanh nghiệp hạch toán thiếu lợi nhuận trước thuế năm 2016 số tiền hơn 4,7 tỷ đồng. Trong đó, Công ty TNHH MTV kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội là 648 triệu đồng, Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội hơn 3,7 tỷ đồng, Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng phát triển đô thị Hà Nội gần 480 triệu đồng.

Đến thời điểm thanh tra, hai doanh nghiệp hạch toán tăng không đúng chi phí số tiền gần 4 tỷ đồng, gồm: Công ty TNHH MTV kinh doanh dịch vụ nhà Hà Nội 648 triệu đồng (hạch toán không đúng giá vốn 60 căn hộ xây thô ở Dự án Khu hỗn hợp văn phòng cho thuê và nhà ở tại đường Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội); Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội hơn 3,3 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí không hợp lệ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Hai doanh nghiệp hạch toán thiếu chi phí số tiền hơn 5,3 tỷ đồng, gồm: Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 68 gần 2 tỷ đồng (trả chi phí lãi vay Agribank), Công ty CP Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội hơn 3,3 tỷ đồng.

Về hạch toán thu, kết luận thanh tra cho thấy có 2 doanh nghiệp hạch toán thiếu doanh thu và thu nhập khác hơn 8,2 tỷ đồng.

Cũng tại thời điểm thanh tra, Công ty mẹ Handico chưa hạch toán cổ tức được chia từ Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội hơn 2,7 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 68 chưa hạch toán doanh thu được thực hiện số tiền thu của khách hàng thuê mặt bằng tại khu nhà ở Mễ Trì số tiền gần 2 tỷ đồng.

Ngoài ra, cả 6 doanh nghiệp được thanh tra chưa đối chiếu đầy đủ công nợ, 5 doanh nghiệp có nợ phải trả quá hạn…

Ngoài ra, cả 6 doanh nghiệp được thanh tra chưa đối chiếu đầy đủ công nợ, 5 doanh nghiệp có nợ phải trả quá hạn…

Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Handico xác định nguyên nhân tồn tại đã nêu để khắc phục và xử lý trách nhiệm tập thể, các nhân liên quan theo quy định. Đồng thời, thực hiện kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng đầu ra hơn 12,4 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước hơn 16,8 tỷ đồng.

Danh mục đầu tư nhiều công ty thua lỗ

Theo kết luận, tại ngày 31/12/2016, Công ty mẹ có 655 tỷ đồng đầu tư tài chính dài hạn vào 38 công ty, trong đó có 3 công ty con, 18 công ty liên doanh – liên kết và 17 công ty khác.

Trong số 18 công ty liên doanh – liên kết, có 4 đơn vị kinh doanh thua lỗ trong năm 2016 với số tiền 5,9 tỷ đồng, gồm: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng phát triển nhà Hà Nội số 17 (lỗ 273 triệu đồng, lỗ lũy kế 838 triệu đồng), Công ty Cổ phần xây dựng và Kinh doanh phát triển nhà Hà Nội (lỗ 256 triệu đồng, lỗ lũy kế 1,4 tỷ đồng), Công ty Cổ phần xây dựng và Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội số 15 (lỗ 2,7 tỷ đồng, lỗ lũy kế 2,7 tỷ đồng).

Trong 17 công ty khác, có 2 đơn vị kinh doanh thua lỗ trong năm 2016 với số lỗ 235 tỷ đồng, số lỗ lũy kế đến 31/12/2016 là 1.431 tỷ đồng, gồm: Công ty Cổ phần kinh doanh và Xây dựng nhà (lỗ 10,3 tỷ đồng, lỗ lũy kế 10,3 tỷ đồng), Công ty tài chính cổ phần Handico (lỗ 224 tỷ đồng, lỗ lũy kế 1.40 tỷ đồng).

Cùng với đó, kết luận thanh tra cho biết Công ty mẹ có một loạt dự án chậm tiến độ do công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn như dự án xây dựng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại các ô đất CT3, CT4, CT5 khu đô thị mới Kim Chung (xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội), dự án X2 Trần Phú.

Trong khi đó, Công ty Cổ phần Tu tạo và Phát triển Nhà Hà Nội có dự án tòa nhà văn phòng kết hợp dịch vụ HH3 chậm tiến độ 6 năm. Do gặp khó khăn về tài chính nên chủ đầu tư không có nguồn vốn để tiếp tục triển khai dự án. Sở Quy hoạch kiến trúc thành phố Hà Nội đã kiểm tra hồ sơ và thực tế hiện trạng công trình thấy một số nội dung sai với thiết kế cơ sở.

Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển Nhà và Đô thị Hà Nội đang quản lý 10 dự án thì có 9 dự án chậm tiến độ, trong đó dự án Bắc Đại Kim (vốn đầu tư 463,5 tỷ đồng) chậm tiến độ tới 12 năm, dự án khu đô thị mới Cầu Bươu (vốn đầu tư 1.830,4 tỷ đồng) chậm 8 năm. Các dự án này đến nay vẫn chưa hoàn thành.

LÂM AN