Thaco đã “rót” bao nhiêu tiền vào Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai?

Lan Anh

10:55 15/10/2019

BizLIVE - Ngoài việc mua trái phiếu chuyển đổi của HNG, Thaco còn “đổ” tiền vào HNG bằng cách mua cổ phần và cho vay đối với công ty này.

Thaco đã “rót” bao nhiêu tiền vào Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai?

Ảnh minh họa.

CTCP ô tô Trường Hải (Thaco – mã THA) vừa công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2019.
Theo đó, tính đến ngày 30/6, tổng tài sản của công ty đạt 53.938 tỷ đồng, tăng 16% so với cuối năm 2018.
Trong kỳ, Thaco gia tăng cho vay các công ty con và công ty liên kết… khiến khoản Phải thu về cho vay ngắn hạn tăng 77% lên 5.768 tỷ đồng. Công ty cũng có khoản Phải thu ngắn hạn từ các công ty con trong việc bán xe ô tô tăng 2,2 lần lên 5.570 tỷ đồng.
Hàng tồn kho tính đến 30/6/2019 là 3.823 tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm 2018.
Chi phí xây dựng dở dang tăng 13% lên 1.850 tỷ đồng, ngoài việc Thaco xây dựng các showroom cho xe ô tô, công ty còn đầu tư 345 tỷ đồng cho Dạ án Cầu vượt nút giao giữa Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc Nam, Chu Lai-Quảng Nam.
6 tháng đầu năm nay, Thaco đã tăng thêm 1.027 tỷ đồng để đầu tư vào công ty con và Góp vốn đầu tư vào đơn vị khác 703 tỷ đồng, khiến Các khoản phải thu dài hạn tăng 7,6% lên 29.900 tỷ đồng so với cuối năm 2018.
Thaco cũng có khoản nợ phải trả tăng gần 21% lên 23.208 tỷ đồng. Trong đó, Phải trả ngắn hạn khác tăng đột biến từ 212 tỷ đồng cùng kỳ 2018 lên 6.302 tỷ đồng kỳ này đối với các bên liên quan là các công ty con và công ty liên kết.
Trong khoản vay ngắn hạn 9.360 tỷ đồng, Thaco đang vay tín chấp ngắn hạn 6.588 tỷ đồng tại nhiều ngân hàng, với thời hạn vay từ 3-12 tháng chủ yếu để bổ sung vốn lưu động.
Về hoạt động kinh doanh, nửa đầu năm 2019, lãi ròng của công ty là 1.703 tỷ đồng, nguồn thu chủ yếu đến từ tài chính và bán xe ô tô.
6 tháng, doanh số bán xe ô tô của Thaco tăng 5,7% lên 23.425 tỷ đồng so với cùng kỳ 2018. Chủ yếu là doanh thu bán xe các loại đạt 18.123 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ 2018. Doanh thu bán phụ tùng đạt 4.261 tỷ đồng, tăng 5,8%...
Giá vốn hàng bán vẫn chiếm tỷ lệ gần 96% doanh thu (bằng với cùng kỳ 2018) và đạt 22.429 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận gộp tăng 12,3% và đạt 995 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính trong kỳ giảm mạnh 33% còn 2.115 tỷ đồng, chủ yếu đến từ thu nhập cổ tức 1.821 tỷ đồng. Lãi vay trong kỳ cũng tăng vọt từ 54 tỷ đồng cùng kỳ 2018 lên 365 tỷ đồng khiến chi phí tài chính tăng mạnh 2,2 lần từ 178 tỷ đồng lên 575 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận từ hoạt động tài chính giảm 50% còn 1.540 tỷ đồng.
Trong khi đó, chi phí bán hàng tăng 54% lên 494 tỷ đồng. Lợi nhuận khác chỉ đóng góp thêm gần 8 tỷ đồng khiến lợi nhuận trước thuế giảm tới 50% còn 1.677 tỷ đồng.
Thuyết minh báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2019 cho thấy, Thaco đã đầu tư 2.216 tỷ đồng vào 221.688 trái phiếu chuyển đổi của CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HA Agrico – mã HNG), mệnh giá 10 triệu đồng/trái phiếu, hình thức không có tài sản đảm bảo với mục đích “Đầu tư vào các dự án nông nghiệp và tái cấu trúc tài chính của HNG”. Vào ngày 30/6/2019, Thaco đã sử dụng các trái phiếu chuyển đổi này thế chấp cho các khoản vay của CTCP Sản xuất Chế biến và Phân phối Nông nghiệp Thadi (công ty con của Thaco) tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank).
Trong kỳ Thaco cũng đã đầu tư 702 tỷ đồng mua 69,7 triệu cổ phần của HNG trong khoản mục Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác; Cho vay 513,5 tỷ đồng và lãi cho vay là 43,6 tỷ đồng đối với HNG; Ứng trước gần 1.300 tỷ đồng theo thỏa thuận mua bán cổ phần ký trước đó. Thông qua công ty con là Thadi, Thaco cũng đã mua cổ phần 3 công ty con của HNG với số tiền trả trước hơn 3.000 tỷ đồng...
Trước đó, đầu tháng 9/2019, tại Lễ kỷ niệm hợp tác chiến lược Thaco và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã HAG), ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HAG cho biết, tổng số tiền mà Thaco đã đầu tư vào các công ty con và dự án của HAG trong hơn 01 năm là 22.194 tỷ đồng.
Cụ thể, Thaco mua lại 35% vốn của HNG với số tiền 3.949 tỷ đồng; cho vay 2.464 tỷ đồng. Thadi (công ty con của Thaco) đã mua cổ phần 03 công ty con của HNG sở hữu 23.100 ha đất với số tiền là 7.626 tỷ đồng, đồng thời đã nhận nợ vay 2.500 tỷ đồng và sẽ nhận nợ 3.500 tỷ đồng.
Ngoài ra, CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh (Thaco chiếm 85% vốn) cũng đã góp vốn 65% theo thỏa thuận, sẽ ứng mua tiếp 35% đồng thời sẽ ứng vốn trả nợ đến hạn và chi phí đầu tư cho giai đoạn 2 là 8.155 tỷ đồng.

LAN ANH

Ban lãnh đạo

Lịch sự kiện

13/03/2018

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THA) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Ngày giao dịch không hưởng quyền:  30-03...

02/02/2018

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THA) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/02/2018Ngày...

12/12/2017

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THA) phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: Ngày giao dịch không hưởng...

08/12/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THA) trả cổ tức Đợt 2 năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 28/11/2017Ngày đăng ký cuối cùng...

26/10/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THA) tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/11/2017Ngày đăng ký cuối cùng: 13...

09/06/2017

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày đăng ký cuối cùng: 23/06/2017Thời gian tổ chức...

16/05/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải trả cổ tức Cả năm năm 2016 bằng tiền: Ngày giao dịch không hưởng quyền : 04/05/2017Ngày đăng ký cuối cùng ...

09/03/2017

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2017Ngày...

24/01/2017

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải trả cổ tức bổ sung năm 2015 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/01...

06/12/2016

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/12/2016Ngày đăng...

26/05/2016

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2016Ngày...

25/03/2016

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2016:Ngày đăng ký cuối cùng:...

19/12/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Vũng Tàu...

25/11/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH...

16/11/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải trả cổ tức bổ sung bằng tiền mặt năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 06/11/2015...

16/11/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải trả cổ tức bổ sung năm 2014 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/11/2015Ngày...

05/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Thủ Đức...

01/08/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Quy...

27/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Việt...

26/05/2015

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014: Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2015 Tỷ lệ...

05/05/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH...

28/04/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Tây Đô...

24/04/2015

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

24/04/2015

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015: Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2015Ngày đăng ký cuối cùng...

20/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH...

11/03/2015

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Nha...

17/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Hà Đông...

15/12/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc giải thể Công ty TNHH MTV...

15/10/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải Trả cổ tức bổ sung năm 2013 bằng tiền mặt:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 1/10/2014Ngày...

14/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Tây...

09/10/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi...

20/09/2014

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải công bố Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12...

15/08/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Gò Vấp...

12/06/2014

Trả cổ tức bằng tiền mặt

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải trả cổ tức năm 2013 bằng tiền:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/05/2014Ngày đăng ký...

06/06/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH...

09/05/2014

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

09/05/2014

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2014Ngày đăng ký cuối cùng:...

05/04/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh Thanh...

17/03/2014

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại thành...

31/10/2013

Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.

28/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh tại...

27/08/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc trả cổ tức năm 2012 bằng...

21/06/2013

Đại hội Đồng Cổ đông

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013:Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/05/2013Ngày đăng ký cuối...

23/04/2013

Thay đổi BLĐ

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải công bố bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Minh chức vụ TGĐ thay...

05/04/2013

Họp Hội đồng Quản trị

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải công bố nghị quyết HĐQT về việc thành lập Công ty TNHH...

24/12/2012

Phát hành cổ phiếu

Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải trả cổ tức năm 2012 bằng cổ phiếu:Ngày giao dịch không hưởng quyền:...

Doanh nghiệp cùng ngành