BizLIVE -
Với 80,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến LTG sẽ chi khoảng 129 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.
Tập đoàn Lộc Trời trả cổ tức 2018 tỷ lệ 16% tiền mặt
CTCP Tập đoàn Lộc Trời (mã LTG) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2018.
Theo đó, ngày 22/11 tới, LTG sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 16%. Ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức là ngày 21/11 và thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 18/12/2019.
Với 80,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến LTG sẽ chi khoảng 129 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.
Trước đó, năm 2017, LTG đã chia cổ tức 20% bằng tiền và 20% bằng cổ phiếu. Năm 2016 tỷ lệ chi trả là 30% bằng tiền mặt.
Việc giảm chi trả cổ tức 2018 có thể lý giải do lợi nhuận năm 2018 của LTG mới chỉ hoàn thành được 70% mục tiêu đề ra, với lãi sau thuế đạt 414 tỷ đồng, xấp xỉ mức đạt được của 2017.
9 tháng đầu năm 2019, LTG có doanh thu thuần đạt được là 6.381 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế đạt 292 tỷ đồng, tăng 24%.

TUẤN VIỆT