BizLIVE - Công ty Golden Hope Nhà Bè là liên doanh giữa Vocarimex (thành viên của Tập đoàn KIDO) và Sime Darby, trong đó Vocarimex nắm giữ 49% cổ phần. Golden Hope Nhà Bè nằm trong Top các doanh nghiệp có thị phần lớn trên thị trường dầu ăn Việt với doanh số 1.300 tỷ đồng/năm.
Tập đoàn KIDO hoàn tất các thủ tục mua lại 51% Golden Hope Nhà Bè
Hội đồng quản trị của CTCP Tập đoàn KIDO (mã KDC) đã thông qua việc KDC đầu tư mua lại 51% vốn điều lệ của Công ty Dầu ăn Golden Hope Nhà Bè từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của KDC. Nguồn tin từ KDC cho biết, Tập đoàn KIDO vừa hoàn tất các thủ tục cho thương vụ nói trên.
Công ty Golden Hope Nhà Bè là liên doanh giữa Vocarimex (thành viên của Tập đoàn KIDO) và Sime Darby, có vốn điều lệ hơn 69 tỷ đồng, trong đó Vocarimex nắm giữ 49% cổ phần. Golden Hope Nhà Bè là đơn vị nằm trong Top các doanh nghiệp có thị phần lớn trên thị trường dầu ăn Việt Nam có doanh số hàng năm khoảng 1.300 tỷ đồng/năm, với các nhãn hàng như Marvela, Ông Táo….
Như vậy, với việc mua lại 51% cổ phần của Golden Hope Nhà Bè, KIDO đã gián tiếp sở hữu 100% vốn tại doanh nghiệp này. Việc sở hữu Golden Hope Nhà Bè nằm trong chiến lược đẩy mạnh gia tăng tầm ảnh hưởng của Tập đoàn KIDO trên thị trường dầu ăn trong nước, hướng đến mục tiêu trở thành Tập đoàn thực phẩm hàng đầu Việt Nam.
Trước đó, tại kỳ họp thường niên năm 2018, lãnh đạo KIDO cho biết dù Golden Hope Nhà Bè hoạt động không hiệu quả nhưng KDC vẫn quyết mua, vì KDC tin tưởng với hệ thống và thế mạnh quản trị của KDC, KDC có thể thay đổi Golden Hope Nhà Bè để hoạt động hiệu quả hơn.

HỒNG QUÂN