BizLIVE - Phần thuế bị truy thu và bị phạt gần 12 tỷ đồng đối với Tập đoàn Lộc Trời là của năm 2018.
Tập đoàn gạo Top 3 thế giới “Hạt Ngọc Trời” bị truy thu thuế gần 12 tỷ đồng
Ảnh minh họa.
CTCP Tập đoàn Lộc Trời (mã LTG) vừa công bố nội dung quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế năm 2018.
Cụ thể, Tập đoàn Lộc Trời đã nhận được quyết định số 1118 của Tổng cục thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế năm 2018. Tổng số thuế bị truy thu gần 8,6 tỷ đồng, trong đó, thuế GTGT 2,6 tỷ đồng, thuế TNDN gần 5,7 tỷ đồng và thuế TNCN 312 triệu đồng.
Ngoài ra, Tập đoàn Lộc Trời cũng phải nộp hơn 597 triệu đồng tiền phạt chậm nộp thuế; Nộp hơn 1,7 tỷ đồng tiền phạt vi phạm hành chính về thuế; Nộp hơn 889 triệu đồng số tiền điều chỉnh giảm khấu trừ thuế.
Tổng cộng Tập đoàn Lộc Trời bị truy thu và phạt thuế gần 12 tỷ đồng.
Kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, Tập đoàn Lộc Trời đạt doanh thu thuần bán hàng là 4.378 tỷ đồng, giảm nhẹ 33 tỷ đồng; Giá vốn hàng bán 3.407 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp đạt 971 tỷ đồng, tăng 9%.
Doanh thu hoạt động tài chính chỉ 11,3 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay tới 95 tỷ đồng. Lãi từ công ty liên kết 1,3 tỷ đồng. Chi phí hoạt động giảm 3,3% còn 546 tỷ đồng.
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng 34% lên 305 tỷ đồng. Lợi nhuận khác đóng góp 20 tỷ đồng giúp lợi nhuận trước thuế đạt 325 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ 2018. Lợi nhuận sau thuế 250 tỷ đồng, tăng 30%.
Tính đến 30/6/2019, tổng tài sản của tập đoàn đạt 7.256 tỷ đồng, giảm gần 6% so với đầu năm.
Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 sau soát xét, Tập đoàn Lộc Trời giải trình chênh lệch số liệu về doanh thu giảm 11,19 tỷ đồng so với báo cáo tài chính tự lập do phân loại lại với chi phí tài chính.
Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại tăng gần 3,2 tỷ đồng do điều chỉnh thuế hoãn lại của khoản dự phòng đầu tư và lãi chưa thực hiện của hàng tồn kho.
Tập đoàn Lộc Trời cũng vừa hoàn thiện nhân sự cấp cao với sự góp mặt của Chủ tịch Nutifood - ông Trần Thanh Hải tham gia là thành viên HĐQT độc lập và ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG) ở vị trí Quan sát viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.
Như vậy, HĐQT của của Tập đoàn Lộc Trời gồm 7 thành viên, trong đó, ông Huỳnh Văn Thòn, Anh hùng lao động, giữ vị trí Chủ tịch.
Cơ cấu cổ đông lớn của LTG gồm: cổ đông Nhà nước nắm giữ 24,15% vốn điều lệ. Hai cổ đông đến từ Singapore: Marina Viet Pte.Ltd. nắm giữ 25,12% và Standard Chartered nắm giữ 8,18%. Kingsmead đến từ Cayman nắm giữ 5,91%.
Cổ đông lớn của LTG - Nguồn: BCTN 2018 của LTG.  
Tập đoàn Lộc Trời đang có hơn 30.000 ha diện tích vùng nguyên liệu chuyên canh với 40.000 hộ nông dân liên kết với các giống lúa bản quyền nổi tiếng: Lộc Trời 1, Lộc Trời 3, Lộc Trời 28; Tổng sản lượng gạo chế biến 226.000 tấn.

LAN ANH