BizLIVE -

Nhiều đơn vị thành viên của Tập đoàn như PVGas, PVTrans hay BSR cũng đã vượt kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận sau 11 tháng đầu năm.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vượt 2,2% kế hoạch doanh thu sau 11 tháng
Ảnh minh họa.

Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 11 đạt 1,99 triệu tấn, vượt 11% so với kế hoạch tháng. Trong đó, sản lượng khai thác dầu tháng 11 đạt 1,13 triệu tấn, vượt 6,6% so với kế hoạch tháng. Sản lượng khai thác khí tháng 11 đạt 0,87 tỷ m3, vượt 18% so với kế hoạch tháng.

Lũy kế 11 tháng, PVN ghi nhận tổng sản lượng 22,1 triệu tấn, hoàn thành 97% kế hoạch năm trong đó sản lượng khai thác dầu đạt 12,84 triệu tấn, sản lượng khai thác khí đạt 9,26 tỷ m3.

Các hoạt động sản xuất điện, xăng dầu và đạm đều đạt kế hoạch. Sản xuất đạm tháng 11 đạt 97.000 tấn, nâng kết quả 11 tháng lên 1,5 triệu tấn tương đương 96% kế hoạch năm.

Về các chỉ tiêu tài chính, tổng doanh thu toàn tập đoàn 11 tháng đạt 542.344 tỷ đồng, vượt 2,2% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn tập đoàn đạt 108.122 tỷ đồng, vượt 46,5% kế hoạch cả năm.

Đóng góp vào kết quả chung của Tập đoàn, nhiều đơn vị thành viên cũng đồng loạt vượt kế hoạch cả năm sau 11 tháng.

Điển hình như, Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PVGas – mã GAS) với tổng doanh thu 11 tháng đạt 66.316 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 12.592 tỷ đồng và 10.119 tỷ đồng, vượt 57% kế hoạch năm.

Trong khi đó, CTCP Lọc Hóa dầu Bình Sơn (mã BSR) ghi nhận 103.900 tỷ đồng tổng doanh thu, vượt 33% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt 5.480 tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế thu về hơn 4.900 tỷ đồng, vượt 50% kế hoạch năm.

Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVTrans – mã PVT) ghi nhận tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 11 tháng lần lượt là 7.051 tỷ đồng và 565 tỷ đồng qua đó vượt 34% kế hoạch doanh thu và 58% kế hoạch lợi nhuận.

Ngoài ra, CTCP PVI (mã PVI) và CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC – mã DCM) cũng đều vượt hơn 30% kế hoạch lợi nhuận sau 11 tháng đầu năm.

THANH HÀ