BizLIVE -

Năm 2020, GVR ghi nhận 21.171 tỷ đồng doanh thu và 5.230 tỷ đồng lãi ròng sau thuế, tương ứng tăng 7% và 36% so với năm 2019.

Tập đoàn Cao su (GVR) lên kế hoạch lợi nhuận thụt lùi, kiến nghị giảm cổ tức năm 2020 xuống còn 4%
Ảnh minh họa.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (mã GVR) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021 với mục tiêu lợi nhuận sau thuế 4.600 tỷ đồng, đi lùi 12% so với thực hiện năm trước. Tập đoàn cũng kiến nghị giảm tỷ lệ cổ tức năm 2020 từ 6% xuống còn 4% nhằm tích lũy nguồn vốn cho các dự án đang đầu tư dở dang.

Từ năm 2021, các dự án tái canh trồng cao su không được miễn tiền thuê đất trong giai đoạn đầu tư xây dựng cơ bản. Ngoài ra, GVR cũng lên kế hoạch tập trung để đầu tư phát triển các dự án khu công nghiệp trên đất cao su chuyển đổi theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trong năm 2020, GVR đã khai thác được 369.731 tấn mủ cao su với năng suất bình quân đạt 1,55 tấn/ha. Ngoài ra, tập đoàn đã thực hiện thoái vốn ngoài doanh nghiệp (thu lãi trên 1.000 tỷ đồng), và thực hiện sáp nhập nông trường, phòng ban tại các đơn vị thành viên nhằm giảm chi phí, hoàn thiện các quy định…

Kết quả, GVR ghi nhận 21.171 tỷ đồng doanh thu và 5.230 tỷ đồng lãi ròng sau thuế, tương ứng tăng 7% và 36% so với năm 2019. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 4.279 tỷ đồng, cũng tăng 32% so với năm trước nhờ hạch toán lợi nhuận từ việc thoái một phần đầu tư tài chính.

Năm 2020, GVR đặt kế hoạch doanh thu là 24.647 tỷ đồng và lãi trước thuế 4.962 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, GVR đã thực hiện được 86% kế hoạch doanh thu và vượt 23% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến hết năm 2020, tổng tài sản của GVR đạt hơn 79.645 tỷ đồng, tăng nhẹ so với hồi đầu năm. Tập đoàn gia tăng nắm giữ tiền mặt (tiền, tương đương tiền và tiền gửi) lên đến gần 16.000 tỷ đồng trong đó tiền gửi ngắn hạn tăng mạnh 49% lên 9.775 tỷ đồng ngược lại tiền và tương đương tiền lại giảm gần 1.000 tỷ đồng xuống mức 6.219 tỷ đồng.

Dù nắm giữ một lượng tiền mặt “khổng lồ” nhưng GVR vẫn vay nợ lên đến hơn 12.000 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn gần 3.381 tỷ đồng và nợ vay dài hạn gần 8.745 tỷ đồng. Ngoài ra, tập đoàn còn có khoản doanh thu chưa thực hiện dài hạn lên đến gần 8.700 tỷ đồng.

THANH HÀ