BizLIVE -

Riêng quý III, lãi sau thuế của TLG đã tăng 7,5% so với cùng kỳ lên 85,3 tỷ đồng qua đó đẩy lãi ròng 9 tháng lên mức 249,4 tỷ đồng, hoàn thành 86% kế hoạch năm. Tuy nhiên, tốc độ tăng lợi nhuận đã chậm đi nhiều so với mức tăng trưởng trung bình trong giai đoạn 2011 – 2017.

Tăng trưởng chậm lại, Thiên Long Group báo lãi gần 250 tỷ đồng sau 9 tháng
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, CTCP Tập đoàn Thiên Long (Thiên Long Group - mã TLG) đạt 706,2 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng trưởng 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn chỉ tăng 5,3% giúp biên lãi gộp trong kỳ cải thiện lên mức hơn 39,1%, lợi nhuận gộp tăng 14% lên 276,2 tỷ đồng.

Các chi phí tài chính, bán hàng, quản lý doanh nghiệp phát sinh trong kỳ đều tăng, tổng chi phí của TLG ở mức 176,8 tỷ đồng, tăng 13,3% so với quý III năm trước trong khi đó lợi nhuận khác lại giảm từ 6 tỷ đồng xuống còn 1,7 tỷ đồng. Kết thúc quý III, TLG báo lãi sau thuế đạt 85,3 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu 2018, TLG thu về 2.106 tỷ đồng doanh thu thuần và 249,4 tỷ đồng lãi ròng sau thuế, lần lượt tăng 10,4% và 4,5% so với cùng kỳ năm 2017. So với mục tiêu đạt 2.850 tỷ đồng doanh thu và 290 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, TLG đã hoàn thành 73,9% kế hoạch doanh thu và 86% kế hoạch lợi nhuận sau 9 tháng.

Thực tế, mức tăng trưởng thấp hơn nhiều so với mức tăng trưởng bình quân 17,4% đối với doanh thu và gần 20,9% đối với lãi ròng của TLG trong giai đoạn 2011 - 2017.

Sau 3 quý, tổng tài sản của TLG đã tăng 16,7% so với đầu năm lên mức 1.830 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm 69% chủ yếu là tiền, các khoản tương đương tiền, các khoản phải thu và hàng tồn kho. Đáng chú ý, tồn kho cuối tháng 9 của TLG đã tăng gần 200 tỷ đồng so với đầu năm, dự phòng giảm giá đã trích hơn 13 tỷ đồng.

Đến hết quý III, nợ phải trả của TLG chiếm 33% tổng tài sản trong đó có 206 tỷ đồng nợ vay tài chính toàn bộ là nợ ngắn hạn. Tháng 9, TLG đã hoàn tất kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 505 tỷ đồng lên mức 657 tỷ đồng góp phần nâng vốn chủ sở hữu lên mức 1.225 tỷ đồng. Ngoài ra, TLG còn tích lũy được gần 382 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 158 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

THANH HÀ