BizLIVE -

Nhiều khả năng Rạng Đông chưa ghi nhận vụ cháy nhà máy cuối tháng 8/2019 vào báo cáo quý III/2019.

Sự cố hỏa hoạn, Rạng Đông báo lãi quý III tăng 22%
Ảnh minh họa.

CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2019 với kết quả kinh doanh được đánh giá khá tích cực sau sự cố hỏa hoạn.

Theo đó, trong kỳ Rạng Đông ghi nhận doanh thu thuần gần 900 tỷ đồng, tăng gần 19% so cùng kỳ. Tuy nhiên giá vốn tăng mạnh hơn với 31% khiến lợi nhuận gộp giảm 8% so với cùng kỳ, xuống còn 221 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong quý III vừa qua Rạng Đông chỉ ghi nhận gần 2,5 tỷ đồng thu nhập khác, giảm 22% so cùng kỳ. Như vậy, nhiều khả năng Công ty chưa ghi nhận khoản tiền bồi thường thiệt hại từ vụ cháy nhà máy hồi cuối tháng 8/2019. Theo ước tính của Rạng Đông số tiền này rơi khoảng 150 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, các chi phí phát sinh trong kỳ gồm chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều được tiết giảm đáng kể. Kết quả, Rạng Đông lãi hơn 64 tỷ đồng sau thuế, tăng gần 22% so với quý III/2018.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Rạng Đông ghi nhận 2.704 tỷ đồng doanh thu thuần và 205 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 20% và 21% so cùng kỳ. Với kết quả đạt được, Rạng Đông đã thực hiện 75% kế hoạch doanh thu và vừa đủ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cả năm 2019.

Tính đến hết 30/9, tổng tài sản của Rạng Đông đã tăng 5% so với đầu năm lên hơn 2.555 tỷ đồng chủ yếu do tồn kho tăng 15% đạt gần 1.144 tỷ đồng, tăng 15%. Tài sản dài hạn giảm 6% xuống mức gần 290 tỷ đồng do giảm giá trị tài sản cố định hữu hình hơn 7%. Ngoài ra, Rạng Đông còn tích lũy được hơn 132 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

THANH HÀ