Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: Tiền chiếm đến 76% tổng tài sản, 6 tháng lãi 101 tỷ đồng

Hồng Quân

16:37 30/08/2017

BizLIVE - So với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu 2017 tăng thêm khoảng 9 tỷ đồng. Tại ngày 30/06/2017, tiền và các khoản tương đương tiền hơn 971 tỷ đồng, bằng 75,7% tổng tài sản.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội: Tiền chiếm đến 76% tổng tài sản, 6 tháng lãi 101 tỷ đồng

Ảnh minh họa.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – HNX đã công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017. Theo đó, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 101 tỷ đồng, trong đó quý II góp đến 62,8 tỷ đồng.

Doanh thu thuần 6 tháng đạt 217 tỷ đồng, trong đó thu từ phí giao dịch chứng khoán 161,6 tỷ đồng, chiếm 74,4% doanh thu. Lợi nhuận gộp đạt 185,4 tỷ đồng, tăng khoảng 6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
Trong kỳ doanh thu hoạt động tài chính chủ yếu đến từ lãi tiền gửi đạt 26 tỷ đồng, giảm 3,5 tỷ đồng so với 6 tháng đầu năm 2016.
Lợi nhuận thuần 6 tháng đạt 126,4 tỷ đồng, tăng 9,4% nhờ biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ và HNX đã tiết giảm chi phí quản lý doanh nghiệp. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt 126,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 101,2 tỷ đồng.
Năm 2017, HNX đặt kế hoạch tổn doanh thu 508,6 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 248 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm HNX hoàn thành gần 51% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Tại ngày 30/06/2017, tổng tài sản của HNX đạt 1.282,2 tỷ đồng, trong đó tiền mặt và tiền gửi các kỳ hạn hơn 971 tỷ đồng, chiếm 75,7% tổng tài sản.

HỒNG QUÂN