BizLIVE -

Tổng Công ty phát triển Đô thị Kinh Bắc (mã KBC) sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên 2017 kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất là 2.800 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế dự kiến là 850 tỷ đồng. 

Sợ bị bán sàn, KBC xin hủy các kế hoạch phát hành cổ phiếu đã được phê duyệt
Ảnh minh họa.

KBC vừa công bố các tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Theo đó, KBC đặt mục tiêu tổng doanh thu 2017 đạt 2.800 tỷ đồng; lợi nhuận hợp nhất sau thuế dự kiến là 850 tỷ đồng.

Trong năm 2016, tổng doanh thu KBC đạt gần 2.019 tỷ đồng, tăng 6,2% so với kế hoạch của kịch bản TPP chưa được thông qua; lợi nhuận sau thuế của KBC đạt 711,3 tỷ đồng; vượt gần 13% so với kế hoạch. Trong đó, lợi ích thuộc về cổ đông công ty mẹ là 577,4 tỷ đồng.

So với năm 2016, kế hoạch tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017 lần lượt tăng 38,7% và 19,5%.

Tính đến hiện tại, dư nợ các Tổ chức tín dụng của Tập đoàn còn gần 1.828 tỷ đồng; dư nợ lãi vay phải trả là 785,4 tỷ đồng, dư nợ gốc và lãi phải trả năm 2017 của công ty mẹ là 633,6 tỷ đồng. Ngoài ra, nhu cầu đầu tư tối thiểu trong năm 2017 và những năm tới của KBC dự kiến khoảng 1.000 tỷ đồng.

Do đó, KBC trình ĐHĐCĐ thông qua phương án giữ lại lợi nhuận tích lũy chưa phân phối để tái đầu tư, thanh toán các khoản nợ đến hạn trong năm 2017 thay vì phương án phát hành cổ phiếu để thanh toán trả cổ tức.

Cùng với đó, Công ty cũng trình ĐHĐCĐ thường niên về việc hủy kế hoạch phát hành cổ phiếu đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ 2016.

Cụ thể, trong năm 2016, mặc dù HĐQT đã triển khai kế hoạch phát hành 1.200 tỷ mệnh giá trái phiếu chuyển đổi, nhưng do phản ứng của nhà đầu tư và cổ đông lớn lo ngại số lượng cổ phiếu sẽ được phát hành thêm và đã có những phản ứng khá tiêu cực với kế hoạch phát hành này làm cho cổ phiếu KBC bị nhà đầu tư bán sàn với số lượng lớn vào phiên giao dịch 3/11/2016 và những phiên sau đó, mặc dù tình hình kinh doanh của công ty vẫn tốt và không có bất cứ vấn đề bất thường nào đối với doanh nghiệp.

Do đó, HĐQT KBC đã trình ĐHĐCĐ về việc hủy các kế hoạch phát hành cổ phiếu đã được phê duyệt tại ĐHĐCĐ 2016, gồm: Kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 10%; phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10%; kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 10%; kế hoạch phát hành riêng lẻ 50 triệu cổ phiếu; kế hoạch phát hành 3 triệu cổ phiếu thưởng cho cán bộ nhân viên từ nguồn vốn chủ sở hữu.

NGỌC ĐỖ