BizLIVE - Năm 2016 lãnh đạo của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) nhận mức thu nhập cao nhất lên đến 812,8 triệu đồng, trung bình mỗi tháng thu nhập gần 68 triệu đồng.
Sếp Vicem thu nhập hơn 812 triệu đồng/năm
Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam (Vicem). Ảnh: TL

Báo cáo mới đây của Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) cho thấy, năm 2016, Vicem có hơn 15.000 lao động, tổng quỹ lương 2.221 tỷ đồng trong đó quỹ lương quản lý hơn 39,878 tỷ đồng, quỹ lương lao động là 2.181 tỷ đồng.

Cụ thể, lương, thưởng và lợi ích của hội đồng thành viên, kiểm soát viên, ban tổng giám đốc, kế toán trưởng năm 2016 Vicem chi trả cho 13 người với mức thu nhập trung bình tháng cao nhất là hơn 67,7 triệu đồng/tháng và mức thu nhập thấp nhất cho lãnh đạo là 55,4 triệu đồng/tháng.

Người có thu nhập cao nhất là ông Lương Quang Khải, Chủ tịch HĐTV với tổng thu nhập hơn 812,8 triệu đồng; ông Trần Việt Thắng, Thành viên HĐTV, Tổng giám đốc với  tổng thu nhập 787,2 triệu đồng. 3 Thành viên HĐTV khác là bà Cái Hồng Thu, ông Lê Nam Khánh, ông Phạm Văn Nhận tổng thu nhập hơn 714 triệu đồng.

Báo cáo sản xuất kinh doanh của Vicem cũng cho biết, doanh thu hợp nhất năm 2016 đạt 27.144 tỷ đồng, tăng so với 3 năm gần nhất, lợi nhuận trước thuế cũng đạt 3.478 tỷ đồng. Vốn vay năm 2016 cũng giảm mạnh so với những năm trước đó.

Vicem đánh giá, điểm khó khăn thời gian tới đây, thị trường xi măng Việt Nam cung vượt cao so với cầu nên cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Thị trường xuất khẩu xi măng, Clinker tiếp tục khó khăn do áp lực cạnh tranh với nguồn cung dồi dào và giá rẻ đến từ các nước Trung Quốc, Thái Lan và Indonesia.

Tuy nhiên, điểm thuận lợi cũng được Vicem đề cập đến như việc thị trường bất động sản có chuyển biến tích cực, nhiều dự án lớn được khởi công.

Theo dự báo của Vicem, năm 2017 nhu cầu xi măng khoảng 78 triệu tấn, trong đó tiêu thụ nội địa khoảng 66 triệu tấn.

NGUYỄN THẢO