BizLIVE - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Huy Hùng, thành viên Hội đồng quản trị CTCP Cấp nước Chợ Lớn (mã chứng khoán CLW) do không báo cáo dự kiến giao dịch.
“Sếp” CLW bị phạt 55 triệu đồng vì không báo cáo dự kiến giao dịch
Ảnh minh họa.
Căn cứ kết quả kiểm tra của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 331/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Lê Huy Hùng (địa chỉ: 613 Lê Hồng Phong, phường 10, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:
Phạt tiền 55 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.
Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Ông Lê Huy Hùng - Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Cấp nước Chợ Lớn (mã chứng khoán CLW), đã mua 266.540 cổ phiếu CLW ngày 30/11/2017 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

BẢO NGỌC / Theo UBCKNN