BizLIVE - Trước đó, SCIC đã đăng ký bán toàn bộ 51% vốn tại CTCP Vận tải và Thuê tàu (mã VFR) nhưng chưa bán hết.
SCIC tiếp tục “rao bán” 7,9% cổ phần VFR
Ảnh minh họa.
Từ 20/5 đến 18/6/2015, SCIC đã đăng ký bán toàn bộ hơn 7,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 51,02% vốn của VFR để cơ cấu danh mục đầu tư.

Tuy nhiên, hết thời gian giao dịch, do không đạt được thỏa thuận với nhà đầu tư về khối lượng giao dịch nên SCIC chỉ bán được hơn 6,4 triệu cổ phiếu VFR.

Sau giao dịch này, SCIC đã giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ xuống còn 1,18 triệu cổ phiếu, tương đương 7,9% vốn.

Từ ngày 25/6 đến 23/7, SCIC tiếp tục đăng ký bán toàn bộ số cổ phần còn lại qua phương thức thỏa thuận trên sàn.

Một cổ đông lớn khác của VFR là Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cũng vừa đăng ký bán toàn bộ 1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 6,67% vốn của VFR để cơ cấu danh mục đầu tư.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 18/6 đến 10/7/2015 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

TRẦN THÚY