BizLIVE - Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa có thông báo mới về việc bán cổ phần của SCIC tại các doanh nghiệp. 
SCIC sẽ chưa bán vốn tại NTP, BMP và FPT trong tháng 12?
Ảnh minh họa.

Trước đó, tại buổi roadshow ngày 17/11/2017, SCIC đã thông báo lộ trình bán vốn dự kiến tại 04 doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Domesco (DMC), Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP), Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (NTP) và Công ty cổ phần FPT (FPT). 

Lộ trình được đưa ra thời điểm đó là SCIC dự kiến bán cổ phần tại BMP, FPT, DMC, NTP vào các ngày 8/12,11/12,12/12 và 13/12/2017.

Tuy nhiên trong thông báo mới nhất, SCIC cho biết, căn cứ tình hình thực tế về việc hoàn thiện hồ sơ, SCIC sẽ triển khai bán phần vốn của SCIC tại DMC trong tháng 12 năm 2017 và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ bán vốn của SCIC tại NTP, BMP, FPT trong tháng 12 năm 2017.

SCIC sẽ thông báo sớm nhất lộ trình bán vốn cụ thể đối với từng doanh nghiệp sau khi có phê duyệt chính thức từ các cấp có thẩm quyền.

Hiện SCIC đang sở hữu tổng cộng hơn 100 triệu cổ phần tại 4 doanh nghiệp trên, bao gồm 24,1 triệu cp BMP (29,51%), 31,6 triệu cp FPT (5,96%), 10 triệu cp DMC (34,71%) và 33,1 triệu cp NTP (37,1%). 

NGUYÊN MINH