BizLIVE - Hình thức đấu giá cả lô, mỗi nhà đầu tư đăng ký mua toàn bộ số cổ phần đấu giá. Mức giá khởi điểm 119.600 đồng/cổ phiếu đang cao hơn khoảng 63% thị giá cổ phiếu DMC phiên sáng ngày 2/8.
SCIC đấu giá cả lô hơn 12 triệu cổ phần Domesco, giá khởi điểm 119.600 đồng/CP

Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sắp tổ chức đấu giá toàn bộ 12.054.467 cổ phần, tương ứng 34,71% vốn tại CTCP Xuất nhập khẩu y tế Domesco (mã DMC). Giá khởi điểm 119.600 đồng/CP, cao hơn 63% so với thị giá hiện nay đang ở mức 73.500 đồng/CP.

Hình thức đấu giá là đấu giá cả lô, trong đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần mua đấu giá. Như vậy, với mức giá khởi điểm như trên, ước tính nhà đầu tư cần bỏ ra tối thiểu 1.441,7 tỷ đồng để mua trọn lô đấu giá.

Số lượng cổ phần mua tối đa đối với nhà đầu tư trong nước và nước ngoài là 12.054.467 cổ phần. Trước đó, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã có công văn số 11206/VSD-ĐK ngày 05/09/2016 thông báo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Domesco tương ứng với số lượng cổ phiếu là 100%.

Thời gian nộp hồ sơ năng lực là từ ngày 31/07/2019 đến ngày 20/08/2019 tại trụ sở SCIC. Trong trường hợp không chấp thuận nhà đầu tư tham gia phiên đấu giá cả lô, SCIC sẽ có trả lời bằng văn bản trong vòng 02 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ năng lực của nhà đầu tư và trước 14h00 ngày 22/08/2019.

Hiện, hai cổ đông lớn nhất của DMC là Abbott Laboratories (Chile) Holdco SpA sở hữu 51,69% vốn và SCIC 34,71% vốn.

Giới đầu tư dự đoán cổ đông lớn Abbott sẽ tham gia mua trọn lô, bởi dù đã sở hữu hơn 51% vốn của Domesco nhưng Aboott vẫn chưa thể có toàn quyền quyết định các nội dung quan trọng tại Domesco do cổ đông lớn còn lại nắm giữ 34,71% có quyền phủ quyết các nội dung quan trọng tại DMC.

6 tháng đầu năm, DMC ghi nhận 675 tỷ đồng doanh thu thuần, lợi nhuận sau thuế gần 108 tỷ đồng, tương đương với cùng kỳ, lần lượt hoàn thành 46% kế hoạch doanh thu và 47% kế hoạch lợi nhuận.

HỒNG QUÂN