BizLIVE - Phần lớn số tiền bị truy thu thuế là số tiền thu được từ hợp đồng số 80/HĐHTĐT ngày 16/8/2002 giữa Bóng đèn Điện Quang với Công ty Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Việt Nam.
Sau thanh tra, Bóng đèn Điện Quang bị phạt và truy thu thuế gần 38 tỷ đồng
DQC bị truy thu thuế gần 38 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang (mã DQC) vừa thông báo quyết định của Cục thuế  về thanh tra thuế đối với công ty này trong giai đoạn 2015 đến 2017.

Theo quyết định số 289 của Tổng cục thuế ngày 5/4, cơ quan này đã quyết định xử lý vi phạm về thuế năm 2015 - 2017 và các khoản phải nộp khác đối với DQC với tổng số tiền thuế truy thu, tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, tiền chậm nộp tiền thuế và tài khoản tạm giữ của Cục quản lý Công sản Bộ Tài chính với tổng số tiền là gần 38 tỷ đồng.

Trong đó, công ty phải nộp vào Ngân sách Nhà nước số tiền thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế là hơn 1,2 tỷ đồng. Nộp vào Quỹ hỗ trợ Sắp xếp và Phát triển Doanh nghiệp số tiền hơn 6,7 tỷ đồng (số tiền lãi vay BIDV được miễn, giảm sau khi công ty đã nộp Ngân sách Nhà nước và chia cổ tức cho phần vốn Nhà nước).

Đáng chú ý, Công ty phải nộp vào tài khoản tạm giữ của Cục Quản lý Công sản Bộ Tài chính mở tại Kho bạc Nhà nước TP.HCM số tiền 30 tỷ đồng. Đây là số tiền thu được từ hợp đồng số 80/HĐHTĐT ngày 16/8/2002 giữa Bóng đèn Điện Quang với Công ty Đầu tư Xây dựng và Xuất nhập khẩu Việt Nam.

Văn bản nêu rõ DQC có thời hạn 10  ngày để thực hiện các quyết định trên, nếu chậm nộp sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

HUYỀN TRÂM