BizLIVE - Với việc bầu bổ sung trên, bà Huỳnh Bích Ngọc sẽ cùng con gái là Đặng Huỳnh Ức My giữ 2 ghế trong HĐQT của Thành Thành Công - Biên Hòa. 
Sau khi chi hàng trăm tỷ gom cổ phiếu, vợ ông Đặng Văn Thành chính thức “ngồi ghế” HĐQT Thành Thành Công - Biên Hòa
Bà Huỳnh Bích Ngọc, vợ ông Đặng Văn Thành vừa được bầu làm thành viên HĐQT Thành Thành Công - Biên Hòa.

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (mã chứng khoán SBT) vừa thông báo Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, HĐQT SBT thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và Thành viên độc lập HĐQT theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2019. Cụ thể, bà Huỳnh Bích Ngọc được bầu là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 5 năm. Ông Hoàng Mạnh Tiến được bầu là Thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 5 năm.

Trước đó, SBT công bố thông qua đơn từ nhiệm Thành viên độc lập HĐQT của ông See Beow Tean đề ngày 29/4 và đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Lê Ngọc Thông đề ngày 27/5.

Bà Huỳnh Bích Ngọc, là vợ doanh nhân Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thành Thành Công, cổ đông lớn nhất hiện sở hữu hơn 30% vốn tại SBT.

Với việc bầu bổ sung trên, bà Huỳnh Bích Ngọc sẽ cùng con gái là Đặng Huỳnh Ức My giữ 2 ghế trong HĐQT của Thành Thành Công - Biên Hòa. Bà Ngọc sở hữu gần 3% còn ái nữ Đặng gia sở hữu hơn 12% vốn tại SBT.

Hồi đầu tháng 7, SBT đã báo cáo liên quan tới giao dịch cổ phiếu của bà Ngọc. Theo đó, bà Ngọc đã thực hiện mua xong 10 triệu cổ phiếu đăng ký. Giao dịch thực hiện trong khoảng 19-25/6 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.Với vùng giá 17.000 đồng/CP, bà Ngọc đã chi khoảng 170 tỷ đồng cho việc nâng sở hữu tại SBT.


HUYỀN TRÂM