BizLIVE - GTN xin cổ đông thông qua miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị và 1 thành viên Ban kiểm soát.
Sau chào mua công khai của Vinamilk, GTNFoods xin ý kiến cổ đông miễn nhiệm loạt lãnh đạo
Ảnh minh họa.

Công ty Cổ phần GTNFoods (mã GTN) mới thông báo về việc gửi phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Theo đó, Hội đồng quản trị GTN xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông  qua 3 tờ trình gồm tờ trình sửa đổi điều lệ công ty, tờ trình miễn nhiệm 2 thành viên Hội đồng quản trị và tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát.

Cụ thể, trên cơ sở đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông La Mạnh Tiến và ông Lars Kjaer, công ty trình cổ đông phê duyệt việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị với 2 lãnh đạo này.

Tương tự, trên cơ sở đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của ông Trần Việt Thắng, công ty trình cổ đông phê duyệt việc miễn nhiệm chức danh thành viên ban kiểm soát với ông Thắng.

Việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của GTN diễn ra trong bối cảnh CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk – mã VNM) mới có lời chào mua công khai cổ phần của doanh nghiệp.

Theo đó, Vinamilk chào mua 116,71 triệu cổ phần GTN, tương ứng 46,68% lượng cổ phần đang lưu hành của GTN. Nếu mua thành công, Vinamilk sẽ nắm giữ 122,5 triệu cổ phần GTN, tương ứng tỷ lệ sở hữu 49%. Mức giá chào mua của Vinamilk là 13.000 đồng/cổ phần, tương ứng tổng giá trị chào mua hơn 1.517 tỷ đồng.

Trước đó vào cuối tháng 3, GTNFoods đã thông qua nghị quyết thống nhất không đồng ý với đề nghị chào mua công khai cổ phiếu GTN của Vinamilk. GTN không đồng ý bởi chưa nhận được sự trao đổi nào của Vinamilk về định hướng phát triển của GTNFoods.

GTNFoods là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực hàng tiêu dùng thiết yếu với doanh thu năm 2018 đạt hơn 3.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 100 tỷ đồng.

Công ty này đang nắm giữ gần 75% cổ phần Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam (Vilico). Trong đó, tỷ lệ sở hữu của Vilico tại Sữa Mộc Châu là 51%. Ngoài ra, GTNFoods còn nắm giữ 95% cổ phần Tổng Công ty Chè Việt Nam; 35% cổ phần LadoFoods (Vang Đà Lạt)…

Kết thúc phiên 16/4, giá cổ phiếu GTN ở mức 17.850 đồng/CP, tức cao hơn rất nhiều mức giá 13.000 đồng/CP mà VNM muốn mua.

HUYỀN TRÂM