BizLIVE - Trước đó, tháng 3, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn đã có đơn gửi ban lãnh đạo PVN xin từ chức Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng thành viên.
Sau 3 tháng, PVN chính thức có Tổng giám đốc mới
Ông Lê Mạnh Hùng, tân Tổng Giám đốc PVN.
Thông tin mới từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết, ngày 20/6/2019, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã ký Quyết định số 219/QĐ-UBQLV bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc PVN giữ chức vụ Thành viên HĐTV Tập đoàn.
Ngày 25/6, PVN tiếp tục có quyết định bổ nhiệm ông Lê Mạnh Hùng giữ chức Tổng Giám đốc Tập đoàn.
Được biết, ông Lê Mạnh Hùng sinh năm 1973 tại Hưng Yên. Về chuyên môn, ông là Tiến sĩ Hóa dầu, có gần 20 năm làm việc trong ngành dầu khí. 
Theo giới thiệu của PVN, từ năm 2000, ông Hùng làm kỹ sư công nghệ tại Công ty liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt Nga; Tổng công ty Dung dịch khoan và hóa phẩm dầu khí (DMC); Tổng công ty Dầu khí Việt Nam.
Năm 2006, ông được điều động sang Văn phòng Chính phủ làm cán bộ Vụ Dầu khí. Sau đó một năm, ông trở lại PVN làm Phó trưởng Ban Chế biến dầu khí.
Năm 2009, ông được bầu làm phó tổng giám đốc Công ty Liên doanh hóa dầu Long Sơn, trưởng Ban Quản lý dự án cụm khí điện đạm Cà Mau.
Đến năm 2011, ông được bầu làm tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Phân bón dầu khí Cà Mau (PVCFC).
Ông Hùng được bổ nhiệm làm phó tổng giám đốc PVN từ năm 2013 đến nay.
Tại PVN, ông Hùng hiện đang phụ trách các lĩnh vực: Công nghiệp Lọc hóa dầu; Công nghiệp Khí, các dự án Điện khí; Công tác An toàn - Sức khỏe - Môi trường; Công tác Quản lý chất lượng và Công nghệ Thông tin của Tập đoàn. 
Trước đó, tháng 3, ông Nguyễn Vũ Trường Sơn đã có đơn gửi ban lãnh đạo PVN xin từ chức Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng thành viên. Ngày 12/3, Hội đồng thành viên PVN mới họp và đồng ý xét đơn của ông Sơn. Sau thời gian xem xét, Uỷ ban Quản lý vốn đã thông qua đơn từ chức của ông Sơn, và đồng ý cho phép PVN bố trí nhân sự thay thế từ nguồn tại chỗ.

TRẦN THÚY