BizLIVE - SAS dự kiến chia cổ tức năm 2018 và bổ sung năm 2017 tỷ lệ 2.290 đồng/CP trong đó đã chi tạm ứng 800 đồng/CP. Ngoài ra, SAS sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 tỷ lệ 8%.
SASCO: Dự trình kế hoạch lợi nhuận 425 tỷ đồng, cổ tức được chia 2.290 đồng/cổ phiếu

Sáng ngày 27/03/2019, CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO, mã SAS) sẽ tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, tại TP. Hồ Chí Minh.

Năm 2018, SAS đạt tổng doanh thu thuần hơn 2.825 tỷ đồng, tăng trưởng 12%, vượt kế hoạch 7%; lợi nhuận trước thuế đạt 408,6 tỷ đồng, tăng 16%, vượt kế hoạch năm 22%. SAS cho biết, công ty tiếp tục giữ vững vị thế là nhà cung cấp dịch vụ phi hàng không hàng đầu tại cảng sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.
Năm 2019, SAS có sự thuận lợi khi Nhà ga quốc tế mới Cam Ranh dự kiến trong năm 2019 sẽ triển khai giai đoạn 2, nâng công suất đạt 8 triệu khách/năm; đường băng số 2 cảng hàng không quốc tế Cam Ranh dự kiến đưa vào khai thác, sử dụng quý I/2019; thị trường Phú Quốc có lượng khách tăng đột biến nên các khách sạn ở Phú Quốc đang hoạt động tốt cả về công suất phòng và giá.
HĐQT của SAS dự trình ĐHĐCĐ kế hoạch tổng doanh thu thuần hơn 3.024 tỷ đồng, tăng 7%; lợi nhuận trước thuế 424,99 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2018.
Kế hoạch kinh doanh năm 2019 được xây dựng chưa tính mức tăng lợi nhuận hợp tác kinh doanh phải trả cho Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.
Về cổ tức, phần lợi nhuận sau thuế còn lại chia cổ tức năm 2017 là hơn 2,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế năm 2018 hơn 341 tỷ đồng. Vì vậy, HĐQT dự trình sẽ chia cổ tức cho cổ đông 305,7 tỷ đồng, tương đương 2.290 đồng/cổ phiếu, trong đó đã chi tạm ứng 800 đồng/cổ phiếu; phần còn lại sẽ được chia trong thời gian tới 1.490 đồng/cổ phiếu.
Ngoài ra, cổ đông của SAS sẽ được tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 800 đồng/cổ phiếu, dự kiến tạm ứng trong quý III/2019.  

 


HỒNG QUÂN