BizLIVE - Năm 2018, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Sasco đạt lần lượt 2.600 tỷ đồng và 371 tỷ đồng, tăng tương ứng 12% và 16% so với năm trước. 
Sasco của ông Johnathan Hạnh Nguyễn đạt lợi nhuận 371 tỷ đồng năm 2018
CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (Sasco, mã SAS) của gia đình ông Johnathan Hạnh Nguyễn mới công bố báo cáo tài chính quý IV/2018 và cả năm 2018. Theo đó, doanh thu trong quý của Sasco đạt được là hơn 720 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2017. 
Do giá vốn bán hàng lên đến 366 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Sasco đạt 354 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2017.
Với các khoản chi phí như chi phí tài chính hơn 7 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp 83 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2017, trong khi lợi nhuận khác tăng đột biến từ 1 tỷ đồng lên mức 19,3 tỷ đồng. 
Kết quả, lợi nhuận sau thuế mà Sasco đạt được trong quý IV/2018 là 101,5 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2017. 
Lũy kế năm 2018, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Sasco đạt lần lượt 2.600 tỷ đồng và 371 tỷ đồng, tăng tương ứng 12% và 16% so với năm trước. 
Tổng tài sản của Sasco cũng tăng nhẹ so với hồi đầu năm, với mức  tăng 3%, lên 2.213 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn với 1.370 tỷ đồng, chiếm 61%. 

BẢO VY