BizLIVE - Hội đồng quản trị của CTCP Sam Holdings (mã SAM) đã thông qua đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Trần Anh Vương, có hiệu lực từ ngày 31/08/2018. Theo nguồn tin của BizLIVE, Shark Vương sẽ đầu quân vào một công ty thành viên Sam Holdings.

Sam Holdings: Shark Vương từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc
Ngày 31/08/2018, Hội đồng quản trị của Sam Holdings đã có quyết nghị thông qua đơn từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Trần Anh Vương, có hiệu lực từ ngày 31/08/2018.
Đồng thời, thông qua bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của SAM đối với ông Trần Việt Anh (hiện đang giữ chức danh Phó Tổng giám đốc) kể từ ngày 31/08/2018.
Theo nguồn tin của BizLIVE, ông Trần Anh Vương sẽ đầu quân tại một công ty thành viên của SAM. Trước đó, ông Trần Anh Vương vừa đăng ký bán ra gần 15,28 triệu cổ phiếu SAM, tương ứng 6,32% vốn điều lệ nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính, giao dịch từ ngày 29/08/2018 – 29/09/2018.
Tại ngày 30/06/2018, SAM có 5 công ty con gồm CTCP Sacom – Tuyền Lâm; CTCP Dây và Cáp Sacom; CTCP Địa ốc Sacom; CTCP Sacom Chíp Sáng; CTCP Sam Nông nghiệp Công nghệ cao. 3 công ty liên kết của SAM gồm: CTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ, CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng An Việt, CTCP Capella Việt Nam.

HỒNG QUÂN