BizLIVE -
Năm 2019 Sabeco đạt doanh thu thuần 37.899 tỷ đồng, tăng 5% và lợi nhuận sau thuế 5.370 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước.
Sabeco ghi nhận mức lợi nhuận kỷ lục năm 2019 với 5.370 tỷ đồng
Tổng CTCP Bia Rượu Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã SAB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2019. Theo đó, quý IV/2019 Sabeco đạt doanh thu thuần 9.729 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng trưởng 18% lên 1.090 tỷ đồng.
Việc lợi nhuận Sabeco tăng trưởng trong khi doanh thu sụt giảm do biên lãi gộp được cải thiện. Theo đó, lãi gộp quý IV/2019 đạt 2.547 tỷ đồng (tăng trưởng 17%), tương ứng biên lãi gộp 26,2%, cao hơn mức 21% cùng kỳ năm trước.
Ngoài ra, Sabeco còn ghi nhận doanh thu tài chính tăng vọt 54% lên 267,74 tỷ đồng. Lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết cũng tăng trưởng 41% lên 122,37 tỷ đồng.
Cả năm 2019, Sabeco đạt doanh thu thuần 37.899 tỷ đồng, tăng 5% và lợi nhuận sau thuế 5.370 tỷ đồng, tăng 22% so với năm trước và cũng là con số lợi nhuận kỷ lục của Sabeco từ trước tới nay. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) năm 2019 đạt 7.477 đồng.
So với kế hoạch lãi 4.717 tỷ đồng trong năm 2019 thì Sabeco đã hoàn thành vượt 14% chỉ tiêu đề ra.
Cũng trong năm 2019, Sabeco đã chi gần 1.488 tỷ đồng cho hoạt động quảng cáo, tiếp thị, tăng 31% so với năm ngoái.
Tổng tài sản Sabeco tính tới cuối năm 2019 đạt 26.962 tỷ đồng, trong đó số dư tiền và tương đương (bao gồm gửi ngân hàng có kỳ hạn) lên tới hơn 16.500 tỷ đồng, tăng gần 4.500 tỷ đồng so với đầu năm.

BẢO VY