BizLIVE - REE dự kiến phát hành hơn 40,44 triệu cổ phần, với tỷ lệ thực hiện 20:3. Thời gian dự kiến phát hành trong quý II/2016. 
REE tăng vốn điều lệ lên hơn 3.100 tỷ đồng trong quý II/2016
Ảnh minh họa.
CTCP Cơ điện lạnh (mã REE) vừa công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức vào ngày 31/3 tới đây.
Theo đó, HĐQT công ty đề xuất cổ tức năm 2015 là 25%/vốn điều lệ, trong đó 10% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu. 
Với phương án cổ tức bằng tiền mặt, ngày 29/2, công ty đã chốt quyền và sẽ thanh toán cho cổ đông vào ngày 1/4 tới đây. Tổng số tiền dự kiến chi trả khoảng 269,6 tỷ đồng.
Với phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, REE dự kiến phát hành hơn 40,44 triệu cổ phần, với tỷ lệ thực hiện 20:3. Thời gian dự kiến phát hành trong quý II/2016. Sau phát hành, vốn điều lệ của REE sẽ tăng từ 2.696,2 tỷ đồng lên 3.100,6 tỷ đồng.
Với kế hoạch chia cổ tức năm 2016, HĐQT trình cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ nhưng sẽ không thấp hơn 12%/vốn điều lệ.
Năm 2015, REE đạt tổng doanh thu 2.643.4 tỷ đồng, nhích nhẹ so với năm 2014, tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 888 tỷ đồng, giảm tới 19,2%. EPS cả năm đạt 3.171 đồng/cổ phiếu trong khi EPS năm 2014 là 4.004 đồng/cổ phiếu. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp này đã hoàn thành lần lượt 95,2% kế hoạch doanh thu và 94,8% kế hoạch lợi nhuận.
Tại ngày 31/12/2015, tổng tài sản của REE đạt gần 9.609 tỷ đồng, tăng 14,35% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 1.419,7 tỷ đồng, tăng 37%, đầu tư tài chính ngắn hạn cũng tăng 52,8%, lên 381,5 tỷ đồng. Hàng tồn kho của doanh nghiệp giảm nhẹ xuống còn 547 tỷ đồng.
Hiện khoản đầu tư tài chính dài hạn của REE đạt hơn 4.369 tỷ đồng, chiếm 45,5% tổng tài sản, trong đó, 3.411,7 tỷ đồng được đầu tư vào công ty liên doanh liên kết.
Tỷ số tổng nợ trên tổng tài sản đạt 30,45%, trong đó chủ yếu là nợ ngắn hạn.

LINH LINH