BizLIVE - Đợt 1 phát hành 200 trái phiếu nằm trong 3 đợt phát hành 700 trái phiếu của Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh đã có người mua là REE.
REE dự chi 200 tỷ đồng mua trái phiếu của Vĩnh Sơn Sông Hinh
Ảnh minh họa.
HĐQT của CTCP Thuỷ điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (mã VSH) đã ra nghị quyết ký kết Hợp đồng đặt mua trái phiếu VSH với cổ đông lớn là CTCP Cơ điện lạnh (mã REE).
Theo đó, REE sẽ dự chi 200 tỷ đồng để mua 200 trái phiếu VSH, mệnh giá 1 tỷ đồng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, kỳ hạn 07 năm. Số tiền thu được sẽ tài trợ cho dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.
Trước đó, ngày 11/9, HĐQT của VSH đã có nghị quyết về việc phát hành riêng lẻ 700 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có đảm bảo bằng tài sản năm 2019.
Mệnh giá trái phiếu là 1 tỷ đồng, phát hành dưới hình thức ghi sổ. Giá phát hành bằng 100% mệnh giá. Kỳ hạn 07 năm.
700 trái phiếu sẽ được phát hành làm 3 đợt. Lãi suất cố định kết hợp thả nổi. Nguồn vốn thu được tài trợ cho dự án Thuỷ điện Thượng Kon Tum.
Tài sản đảm bảo là toàn bộ công trình, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và các tài sản khác của nhà máy Thuỷ điện Vĩnh Sơn thuộc sở hữu của VSH.
Theo báo cáo thường niên năm 2018 của REE, hiện REE đang nắm giữ tỷ lệ 21,01% trên vốn điều lệ của VSH là 2.062 tỷ đồng.
VSH gồm hai nhà máy thủy điện đang vận hành là Vĩnh Sơn công suất 66 MW trên sông Côn (tỉnh Bình Định) và Sông Hinh công suất 70 MW trên sông Hinh (tỉnh Phú Yên).
Năm 2018, sản lượng điện thương phẩm của VSH đạt 722 triệu kWh; Doanh thu đạt 563 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 310 tỷ đồng.
VSH hiện đang xây dựng nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum (TKT) công suất 220 MW nằm ở bậc thang đầu tiên trên nhánh sông Đăk Nghé thượng nguồn sông Đăk Bla (một nhánh chính của sông Sê San) thuộc tỉnh Kon Tum, nâng tổng công suất sở hữu lên 356 MW. VSH dự kiến cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 1,7 tỷ kWh hàng năm khi TKT vận hành vào cuối năm 2019.
Hiện REE đã đầu tư vào 08 công ty thủy điện bao gồm 01 công ty thành viên trực thuộc, 06 công ty liên kết và 01 công ty đầu tư dài hạn, với tổng công suất thiết kế 1.034 MW. Nhóm công ty thủy điện bao gồm: TBC, TMP, ISH, SBH, VSH, CHP, BDH, SHP.
REE cũng đang sở hữu tổng công suất điện là 709 MW với tổng vốn đầu tư theo phương pháp vốn chủ sở hữu là 5.565 tỷ đồng. Chủ trương của REE là tiếp tục mở rộng đầu tư vào ngành điện với chiến lược lâu dài.

HOÀNG ANH