BizLIVE -

Năm 2019, REE dự kiến doanh thu đạt 5.577 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.465 tỷ đồng, giảm 18% so với kết quả đạt được năm trước, phấn đấu cổ tức tối thiểu là 16% vốn điều lệ.

REE báo lãi giảm 11%, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng gần 1.600 tỷ đồng trong quý I/2019
Ảnh minh họa.
Theo báo cáo tài chính quý I/2019, CTCP Cơ Điện Lạnh (mã REE) ghi nhận 1.079 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ 2,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn tăng hơn 6% khiến lợi nhuận gộp giảm 5% xuống 307 tỷ đồng.

Đáng chú ý, doanh thu từ hoạt động tài chính trong kỳ tăng đột biến lên hơn 158 tỷ đồng nhờ thanh lý các khoản đầu tư. Dù vậy, chi phí lãi vay trong kỳ cũng tăng gấp đôi đồng thời REE cũng ghi nhận khoản dự phòng hơn 62 tỷ đồng trong quý này trong khi cùng kỳ hoàn nhập hơn 66 tỷ đồng.

Kết quả sau khi trừ các chi phí phát sinh trong kỳ, REE báo lãi sau thuế 370 tỷ đồng, giảm 11% so với quý I/2018 trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ở mức 352 tỷ đồng, tương đương lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 1.136 đồng.

Năm 2019, REE dự kiến doanh thu đạt 5.577 tỷ đồng, trong đó mảng điện và nước ghi nhận 685 tỷ đồng, mảng cho thuê văn phòng đóng góp 390 tỷ, mảng chủ lực cơ điện lạnh mang về 275 tỷ và con số tại mảng bất động sản là 115 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế dự kiến 1.465 tỷ đồng, giảm 18% so với kết quả đạt được năm trước, phấn đấu cổ tức tối thiểu là 16% vốn điều lệ.

Với kết quả đạt được trong quý đầu tiên, REE đã thực hiện 19% kế hoạch doanh thu và 25% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm 2019.

Đáng chú ý, cuối tháng 1/2019, REE đã phát hành 2.318 tỷ đồng trái phiếu được bảo lãnh thanh toán bởi CGIF - quỹ tín thác của Ngân hàng phát triển Châu Á. Do đó, nợ vay dài hạn của cũng tăng tương ứng lên hơn 4.346 tỷ đồng, dẫn đến chi phí lãi vay trong kỳ tăng gấp đôi so vo với quý I/2018.

Lượng tiền huy động chủ yếu được REE sử dụng để tạm ứng đầu tư dự án với hơn 1.041 tỷ đồng, tăng hơn 800 tỷ đồng so với đầu năm và đầu tư tài chính ngắn hạn với 2.719 tỷ đồng, tăng gần 1.600 tỷ đồng so với đầu kỳ.

THANH HÀ