BizLIVE -

Rạng Đông có truyền thống chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ cao (trên 40%) trong những năm gần đây. Tính cả lần này, cổ đông của Rạng Đông sẽ nhận được cổ tức với tổng tỷ lệ 50% cho năm 2018.

Rạng Đông chuẩn bị chi gần 29 tỷ đồng trả cổ tức 25% bằng tiền
Ảnh minh họa.

Ngày 10/04 tới đây, CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (mã RAL) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2/2018 với tỷ lệ 25% bằng tiền (01 cổ phiếu nhận về 2.500 đồng). Cổ tức dự kiến được thanh toán vào ngày 29/04/2019.

Với 11,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Rạng Đông dự kiến chi khoảng 28,75 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Công đoàn Rạng Đông sở hữu tới 43% cổ phần của công ty, sẽ nhận được gần 12,5 tỷ đồng trong đợt thanh toán tới đây.

Trước đó, hồi tháng 9/2018, Rạng Đông cũng đã chi 28,75 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 với cùng tỷ lệ 25% bằng tiền theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/09/2018. Như vậy, tính cả lần này, cổ đông của Rạng Đông sẽ nhận được cổ tức bằng tiền với tổng tỷ lệ 50% cho năm 2018.

Rạng Đông có truyền thống chi trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ cao (trên 40%) trong những năm gần đây. Cụ thể, năm 2015, cổ đông Rạng Đông được nhận cổ tức bằng tiền theo 2 đợt với tổng tỷ lệ 40%, vượt 5% so với mục tiêu ban đầu. Trong 02 năm 2016 - 2017, Rạng Đông tiếp tục trả cổ tức với tỷ lệ lần lượt 45% và 55% bằng tiền.

Cùng ngày 10/04, Rạng Đông cũng sẽ chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 dự kiến diễn ra vào ngày 27/04/2019.

Về kết quả kinh doanh năm 2018, Rạng Đông ghi nhận 3.621 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 10,7% so với năm trước. Tuy nhiên, các chi phí phát sinh trong kỳ đều tăng mạnh dẫn đến lợi nhuận trước thuế giảm 4,6% còn 259 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thu về 204,3 tỷ đồng, cũng giảm 4,7% so với năm 2017.

Trên thị trường, cổ phiếu RAL của Rạng Đông đang giao dịch quanh mức 89.000 đồng/cổ phiếu, giảm 34% so thời điểm 01 năm trước. Vốn hóa thị trường dừng ở mức hơn 1.000 tỷ đồng.

THANH HÀ