BizLIVE -

Riêng quý III, doanh thu thuần của Nhà Khang Điền đã giảm 13% xuống 408,1 tỷ đồng nhưng lãi sau thuế trong kỳ vẫn tăng 3,4% lên 168,6 tỷ đồng.

Quý III/2018: Doanh thu Nhà Khang Điền giảm 13%, lợi nhuận tăng 3,4%
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH) ghi nhận doanh thu giảm 13% so với cùng kỳ xuống 408,1 tỷ đồng. Tuy nhiên giá vốn cũng giảm sâu tới 34,1% khiến lợi nhuận gộp trong kỳ ghi nhận tăng 12,5% lên 239,2 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ tăng gấp 4,5 lần quý III năm ngoái lên mức 43,5 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính lại giảm 17,9% xuống còn gần 11 tỷ đồng. Hoạt động tài chính trong kỳ ghi nhận lãi 32,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ vẫn lỗ 3,9 tỷ đồng, chi phí lãi vay phát sinh trong quý III ở mức 8,7 tỷ đồng.

Dù chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều tăng lần lượt 12,1% và 20,7% so với cùng kỳ, tuy nhiên, Khang Điền vẫn báo lãi sau thuế tăng 3,4% so với quý III năm trước lên mức 168,6 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2018, Khang điền ghi nhận 1.337 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm tới 44,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, lãi ròng sau thuế chỉ giảm 2,3% xuống 405,1 tỷ đồng, lợi nhuận thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 404 tỷ đồng, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) ở mức 1.050 đồng.

Thời điểm kết thúc ngày 30/9, tổng tài sản của Khang Điền tăng nhẹ so với đầu năm lên 9.792 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn chiếm tới 93,4% chủ yếu là tiền và các khoản tương đương tiền (1.708 tỷ đồng), các khoản phải thu ngắn hạn (1.486 tỷ đồng), đặc biệt tồn kho lên tới 5.768 tỷ đồng, chiếm gần 60% tổng tài sản đa phần là bất động sản dở dang.

Tính đến hết quý III, Khang Điền có 1.051 tỷ đồng nợ vay tài chính với phần lớn là nợ trung, dài hạn. Vốn chủ sở hữu ở mức 6.364 tỷ đồng trong đó đáng chú ý có 1.690 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần bên cạnh 493 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

THANH HÀ