BizLIVE -

Lãi từ liên doanh liên kết tăng đột biến lên 71,4 tỷ đồng đẩy lợi nhuận quý III của PVDrilling tăng gấp 6 lần lên mức 96,6 tỷ đồng. Tuy nhiên sau 9 tháng, PVDrilling vẫn lỗ lũy kế hơn 238 tỷ đồng.

Quý III lãi đột biến từ liên doanh liên kết, PVDrilling (PVD) vẫn lỗ lũy kế hơn 238 tỷ đồng
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVDrilling – mã PVD) tạo ra 1.333 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn tăng cao hơn với 7,3%, khiến lợi nhuận gộp giảm 19,2% xuống 75,6 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính trong kỳ giảm hơn một nửa còn hơn 24,2 tỷ đồng, do lãi tiền gửi đi xuống, đồng thời chi phí giảm 12,4% xuống 66,6 tỷ đồng trong đó chi phí lãi vay chiếm 41,9 tỷ đồng. Trong quý III, PVDrilling nhận lại gần 19,6 tỷ đồng từ chi phí quản lý doanh nghiệp nhờ hoàn nhập dự phòng hơn 95,7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chi phí này lên đến 133,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, phần lãi từ liên doanh liên kết tăng đột biến lên 71,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ còn lỗ 1,3 tỷ đồng. Kết quả quý III, PVDrilling báo lãi sau thuế đạt 96,6 tỷ đồng, gấp 6 lần cùng kỳ 2017. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 112,4 tỷ đồng.

Theo giải trình, lợi nhuận quý III của PVDrilling được cải thiện nhờ 5 nguyên nhân. Thứ nhất, đơn giá và số lượng giàn khoan tự nâng hoạt động tăng so với cùng kỳ năm trước. Thứ hai, giàn khoan Landrig 11 hoạt động trong quý III, trong khi cùng kỳ 2017 không hoạt động. Thứ ba, khối lượng công việc dịch vụ kỹ thuật khoan tăng do nhu cầu và thời gian khoan của nhà thầu khoan tăng. Thứ 4, lợi nhuận từ các liên doanh tăng so với cùng kỳ năm 2017. Thứ 5, thu hồi được một phần công nợ quá hạn từ PVEP trong quý III.

PVDrilling cũng cho biết, cùng với việc thị trường dầu khí đang có những tín hiệu tích cực, giá dầu đã tăng trên 60 USD/thùng và đơn giá cho thuê giàn khoan trong khu vực đang được cải thiện, công ty kỳ vọng sẽ tiếp tục đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tốt hơn trong thời gian tới.

Tính chung 9 tháng đầu năm, PVDrilling ghi nhận doanh thu thuần 4.078 tỷ đồng, gấp 1,5 lần cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, PVDrilling vẫn lỗ ròng hơn 238 tỷ đồng, lỗ sau thuế của công ty mẹ hơn 197 tỷ đồng. Như vậy, dù đã thu hẹp được số lỗ lũy kế sau 9 tháng nhưng PVDrilling vẫn còn cách rất xa mục tiêu thoát lỗ trong năm 2018.

Tính đến hết quý III, tổng tài sản của PVDrilling đã giảm 2,5% xuống 21.263 tỷ đồng. Tài sản dài hạn chiếm 72% cơ cấu, chủ yếu là tài sản cố định. Tài sản ngắn hạn phần lớn là tiền, tương đương tiền và tiền gửi 3.096 tỷ đồng và khoản phải thu gần 1.975 tỷ đồng.

Nợ vay tài chính của PVDrilling tính đến hết tháng 9 ở mức 4.106 tỷ đồng, phần lớn là nợ vay dài hạn. Ngoài ra, PVDrilling cũng tích lũy được 3.710 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh quỹ đầu tư phát triển 1.585 tỷ đồng và thặng dư vốn cổ phần 2.434 tỷ đồng.

THANH HÀ