BizLIVE -

Lỗ trước thuế hơn 1,7 tỷ đồng sau 9 tháng, Mía đường Lam Sơn đứng trước nguy cơ vỡ kế hoạch lợi nhuận tham vọng đề ra cho cả niên độ 2018 – 2019.

Quý III lãi đột biến không đủ kéo Mía đường Lam Sơn thoát lỗ sau 9 tháng
Ảnh minh họa.

CTCP Mía đường Lam Sơn (mã LSS) vừa công bố báo cáo tài chính quý III niên độ 2018 – 2019 (từ ngày 1/7/2018 tới 30/6/2019) với lợi nhuận tăng gần 4 lần so với cùng kỳ lên mức 8,2 tỷ đồng. Trong kỳ, doanh thu chỉ nhích nhẹ 1,8% lên 248 tỷ đồng tuy nhiên chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quả lý doanh nghiệp đều được tiết giảm đáng kể.

Dù vậy, tính chung 9 tháng đầu năm, Mía đường Lam Sơn vẫn lỗ hơn 4,6 tỷ đồng sau thuế trong khi cùng kỳ năm trước báo lãi hơn 15 tỷ đồng dù doanh thu 9 tháng đầu niên độ tăng tới 45% lên mức 1.040 tỷ đồng.

Trước đó, trong bối cảnh ngành mía đường Việt Nam đang đối mặt với nhiều khó khăn, Mía đường Lam Sơn vẫn lên kế hoạch cho niên độ tài 2018 – 2019 nhiều tham vọng với doanh thu 1.600 tỷ đồng, tăng 17% so với thực hiện năm trước và lợi nhuận trước thuế 95 tỷ đồng, tăng đến 177%.

Với kết quả đạt được sau 9 tháng đầu niên độ, khả năng Mía đường Lam Sơn chạm đích doanh thu vẫn còn bỏ ngỏ trong khi nguy cơ vỡ kế hoạch lợi nhuận đang hiện hữu rõ rệt.

Tính đến hết 31/03, tổng tài sản của Mía đường Lam Sơn đã giảm hơn 350 tỷ đồng so với đầu niên độ, chủ yếu đến từ khoản phải thu ngắn hạn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chỉ còn hơn 10 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu LSS của Mía đường Lam Sơn đang trôi dần về vùng đáy 6.000 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 30% so với thời điểm 1 năm trước. Vốn hóa tạm tính còn vỏn vẹn hơn 400 tỷ đồng.

THANH HÀ