BizLIVE - Tại ĐHĐCĐ thường niên 2019, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 70.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.700 tỷ đồng.
Quý I/2019, Hòa Phát báo lãi 1.810 tỷ đồng
Ảnh minh họa.
Thông tin từ CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG) cho biết, kết thúc quý I/2019, công ty đạt 15.180 tỷ đồng doanh thu và 1.810 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đạt lần lượt 22% và 27% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2019. 
Trong quý này, HPG đã đưa ra thị trường gần 700.000 tấn thép xây dựng, tăng 28,68% so với quý I/2018. 
Với thị trường xuất khẩu, HPG đã bán được tổng cộng 77.000 tấn thép, trong đó 59% sản lượng xuất sang Campuchia. 
Sản phẩm ống thép của công ty đạt 172.000 tấn, tăng hơn 16% so với cùng kỳ. Thị phần ống thép Hòa Phát hiện đạt gần 31%, tăng 2,5% so với cuối năm 2018. 
Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2019, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 70.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.700 tỷ đồng.

TRẦN THÚY