PYN Elite Fund chính thức thành cổ đông lớn của JVC

Trần Thúy

10:07 11/10/2016

BizLIVE - Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 7/10.

PYN Elite Fund chính thức thành cổ đông lớn của JVC

Ảnh minh họa.

Quỹ đầu tư đến từ Phần Lan, PYN Elite Fund cho biết, vừa mua vào gần 109 nghìn cổ phiếu JVC của CTCP Thiết bị y tế Việt Nhật, nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ từ 5,54 triệu cổ phiếu (4,92% vốn) lên 5,65 triệu đơn vị (tương đương 5,02% vốn). Theo đó, quỹ chính thức trở thành cổ đông lớn của JVC. Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 7/10.
Cũng trong ngày hôm nay, JVC công bố bổ nhiệm bà Lê Thị Hà Thanh, Kế toán trưởng làm người công bố thông tin thay cho ông Ngô Thanh Sơn kể từ ngày 11/10.
Được biết, năm 2015, JVC đạt doanh thu 534 tỷ đồng và lỗ 1.336 tỷ đồng. Sang năm 2016, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận đạt lần lượt là 432 tỷ đồng và 2 tỷ đồng.
Để đạt được mục tiêu, lãnh đạo JVC cho biết, sẽ tái cấu trúc công ty, lập các bộ phận kinh doanh chuyên trách, bộ phận hỗ trợ kinh doanh, chính sách mở rộng mạng lưới đại lý, đẩy mạnh việc tiêu thụ hàng hóa.
Bên cạnh đó, công ty sẽ xúc tiến các dự án cuối năm 2016 và đầu năm 2017, duy trì dòng tiền lành mạnh và bảo toàn vốn,…
Theo BCTC hợp nhất quý I/2016 NĐTC 2015-2016 (niên độ tài chính từ 01/04-31/03) với doanh thu thuần đạt 133 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, giá vốn bán hàng tăng tới 69,5% khiến lợi nhuận gộp chỉ tăng 2,7%, lên 26,9 tỷ đồng.
Chi phí tài chính giảm mạnh tới 82,5% so với cùng kỳ, còn 1,2 tỷ đồng nhưng chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng trưởng lần lượt 278,5% và 39%, lên 6,7 tỷ đồng và 15,3 tỷ đồng.
Khoản lỗ từ các hoạt động khác của công ty trong kỳ cũng tăng vọt từ mức 136 triệu đồng lên 5,9 tỷ đồng.
Theo đó, kết thúc quý I/2016, JVC ghi nhận khoản lỗ 5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước, công ty vẫn lãi 3,8 tỷ đồng.
Tại ngày 30/6/2016, tổng tài sản của JVC đạt 813 tỷ đồng, giảm nhẹ 3,4% so với cuối tháng 3. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 30 tỷ đồng, tăng gấp 3,4 lần, các khoản phải thu ngắn hạn giảm nhẹ còn gần 170 tỷ đồng, tuy nhiên, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi của công ty lại tăng nhẹ, lên hơn 1.135 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 34%, còn gần 153 tỷ đồng.
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu của JVC đang ở mức 0,47 lần. Lỗ luỹ kế đã lên tới 995 tỷ đồng.

TRẦN THÚY

Từ khóa: JVC, cổ đông