BizLIVE -

Pyn Elite Fund vừa bán ra 2,44 triệu cổ phiếu Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC), qua đó giảm lượng nắm giữ xuống còn 27,37 triệu cổ phiếu. 

Pyn Elite Fund bán 2 triệu cổ phiếu Hòa Bình (HBC), giảm tỷ lệ sở hữu xuống gần 14%

Theo báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, Pyn Elite Fund vừa bán ra 2,44 triệu cổ phiếu Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã HBC), qua đó giảm lượng nắm giữ xuống còn 27,37 triệu cổ phiếu, tương ứng 13,96% lượng cổ phiếu lưu hành. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của Pyn Elite Fund là 8/3/2019.

Pyn Elite Fund là quỹ ngoại lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam với quy mô tài sản tính tới cuối tháng 2/2019 đạt 394 triệu EUR (445 triệu USD). Trong đó, HBC chiếm tỷ trọng 5,61% và là cổ phiếu chiếm tỷ trọng lớn thứ 4 trong danh mục quỹ.

Hiện tại, cổ phiếu HBC xoay quanh ngưỡng 20.500 đồng/cổ phiếu, tăng 18% so với thời điểm đầu năm.

Mới đây, ông Lê Viết Hải, Chủ tịch Hòa Bình cho biết, Tập đoàn đã lựa chọn được đối tác là tổ chức kinh tế đến từ nước ngoài. Hòa Bình và đối tác đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục và chi tiết sẽ được báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp thường niên năm 2019 tổ chức vào tháng 4/2019. Dự kiến, việc phát hành cổ phần riêng lẻ cho đối tác ngoại sẽ hoàn tất trong quý 2/2019.

Theo báo cáo tài chính năm 2018, Hòa Bình ghi nhận doanh thu 18.201 tỷ đồng, tăng 13,5%; Lợi nhuận sau thuế 627 tỷ đồng, giảm 27% so với năm trước đó. So với kế hoạch lãi sau thuế 1.068 tỷ đồng, Hòa Bình chỉ mới hoàn thành 59% chỉ tiêu đề ra.

N.THẢO