BizLIVE -

Với kết quả này, PVN đã hoàn thành 74% kế hoạch doanh thu năm đề ra.

PVN: 8 tháng doanh thu gần 500 nghìn tỷ đồng
Ảnh minh họa.
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa thông tin kết quả sản xuất kinh doanh trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2014. 

Cụ thể, tính đến hết tháng 8/2014 PVN đã triển khai khoan thăm dò thẩm lượng 21 giếng khoan.
 
Trong tháng 8/2014, PVN đã đưa thêm 01 mỏ mới vào khai thác là mỏ Cendor II thuộc lô PM304 Malaysia. Tính chung trong 8 tháng đã đưa 5 mỏ mới vào khai thác.
 
- Tổng sản lượng khai thác quy dầu riêng tháng 8 đạt 2,16 triệu tấn, tính chung 8 tháng đạt 18,25 triệu tấn, hoàn thành 71% kế hoạch năm.
 
- Sản xuất điện tháng 8 đạt 0,99 tỷ kWh, tính chung 8 tháng đạt 10,54 tỷ kWh, đạt 67,1% kế hoạch năm.
 
- Sản xuất đạm tháng 8 đạt 149,1 nghìn tấn, tính chung 8 tháng đạt 1,08 triệu tấn, bằng 71% kế hoạch năm. Trong đó, Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt 573,7 nghìn tấn, bằng 107% kế hoạch; Nhà máy Đạm Cà Mau đạt 503,8 nghìn tấn, bằng 102% kế hoạch.
 
- Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 8 đạt 580 nghìn tấn, tính chung 8 tháng đạt 3,46 triệu tấn, bằng 75% kế hoạch năm. Trong đó, Nhà máy Condensate Phú Mỹ sản xuất được 240 nghìn tấn, từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt 3,21 triệu tấn. Tổng sản phẩm sản xuất từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất 8 tháng đạt 3,48 triệu tấn, bằng 72% kế hoạch năm.
 
- Sản xuất xơ sợi tháng 8 đạt 7,39 nghìn tấn, tính chung 8 tháng đạt 22 nghìn tấn.

Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong PVN đạt 492 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 74% kế hoạch năm.
 
Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 112 nghìn tỷ đồng, bằng 80% kế hoạch năm.
 

NGUYÊN MINH