BizLIVE -

Do chỉ tiêu doanh thu thuần điều chỉnh giảm dẫn đến khoản lỗ trên báo cáo tài chính của PVG lại tăng lên.

PVG lỗ sau kiểm toán tăng lên 3,4 tỷ đồng
Ảnh minh họa.
CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc (mã PVG) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán 2014 với một số chỉ tiêu tài chính có sự điều chỉnh nhẹ.

Theo đó, tuy các chỉ tiêu giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng giảm nhẹ đồng thời lợi nhuận khác tăng thêm gần 1 tỷ đồng song chỉ tiêu doanh thu thuần sau kiểm toán lại giảm đi 2 tỷ đồng. 

Do vậy, khoản mục lợi nhuận sau thuế của công ty từ -3,2 tỷ đồng đã tăng lên -3,4. 

Trong báo cáo, kiểm toán cũng cho biết tại ngày lập báo cáo, PVG đang tiếp tục làm việc với PVN về khoản lãi chậm nộp tiền thu về cổ phần hóa về Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp với số tiền là 49,4 tỷ đồng. Sau đó PVN đã có văn bản xác định lại số lãi chậm nộp của PVG chỉ còn lại 13,8 tỷ đồng. Báo cáo tài chính hợp nhất chưa có bất kỳ điều chỉnh nào có thể phát sinh từ sự kiện này.
 Chênh lệch các chỉ tiêu tài chính trước và sau kiểm toán

NGUYÊN MINH