BizLIVE - Trong quý III/2019, hoạt động liên doanh liên kết khiến PV Drilling lỗ 4,2 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước công ty lãi 71,4 tỷ đồng.
PVD lãi 17 tỷ đồng trong quý III/2019, giảm 82%

CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, mã PVD) mới công bố báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2019 với doanh thu thuần 1.069 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.

Sự sụt giảm doanh thu PV Drilling trong quý III chủ yếu đến từ thị trường trong nước khi chỉ đóng góp 773 tỷ đồng. Cùng kỳ năm trước, thị trường trong nước mang về cho công ty 1.166 tỷ đồng. Ngoài ra, thị trường Algieria cũng chỉ mang về doanh thu 27 tỷ đồng, giảm một nửa so với cùng kỳ. Trong khi đó, thị trường Malaysia đã mang về cho PV Drilling 269,4 tỷ đồng, gấp 2,4 lần cùng kỳ năm trước giúp bù đắp sự thiếu hụt của thị trường trong nước.

Dù doanh thu giảm nhưng lãi gộp PV Drilling vẫn tăng 34% lên 101,4 tỷ đồng, nhiều khả năng do thay đổi cách tính khấu hao giàn khoan PV Drilling II, PV Drilling III và PVD Drilling VI. Chi phí khấu hao tài sản cố định quý III/2019 của PV Drilling chỉ là 146,7 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức 226 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Doanh thu tài chính quý III/2019 của PV Drilling đạt 53,6 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ năm trước, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi, tiền cho vay (29,3 tỷ đồng) và lãi chênh lệch tỷ giá (24,4 tỷ đồng). Chi phí tài chính giảm nhẹ 12% xuống 58,6 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ là 58 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước chi phí này âm gần 20 tỷ do được hoàn nhập dự phòng 106 tỷ đồng; Chi phí bán hàng 2,5 tỷ, không thay đổi nhiều so với cùng kỳ 2018.

Trong quý III/2019, hoạt động liên doanh liên kết khiến PV Drilling lỗ 4,2 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước công ty lãi 71,4 tỷ đồng.

Theo đó, PV Drilling đạt 17 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý III/2019, giảm 82% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, PV Drilling ghi nhận 26,6 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong khi cùng kỳ 2018 lỗ 238 tỷ đồng.

Trước đó, PV Drilling từng đặt kế hoạch năm 2019 không lỗ và với kết quả thực hiện trong nửa đầu năm, công ty đã hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra.

BẢO VY