PV Power báo lãi 9 tháng đầu năm 2018 hơn 1.600 tỷ đồng

Thanh Hà

14:22 05/11/2018

BizLIVE -

Quý đầu tiên sau cổ phần hóa, PV Power tạo ra 6.961 tỷ đồng doanh thu và 184 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế qua đó đẩy lãi ròng 9 tháng lên mức 1.652 tỷ đồng trong đó lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ đạt 1.393 tỷ đồng.

PV Power báo lãi 9 tháng đầu năm 2018 hơn 1.600 tỷ đồng

Ảnh minh họa.

Theo báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất quý III của Tổng CTCP Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power  - mã POW), doanh nghiệp không công bố số liệu cùng kỳ quý III/2017 mà đề cập kết quả lũy kế trong 2 quý đầu năm 2018 dựa trên quy định hiện hành về báo cáo tài chính. Theo lý giải, doanh nghiệp chuyển đổi thành công ty cổ phần từ ngày 1/7, do đó kỳ kế toán đầu tiên của PV Power bắt đầu từ 1/7 đến 30/9.

Trong kỳ, PV Power đạt 6.961 tỷ đồng doanh thu trong đó doanh thu bán điện đạt 6.709 tỷ đồng, chiếm 96% tổng doanh thu, còn lại là doanh thu bán hàng hóa và hợp đồng xây lắp.

Doanh thu tài chính trong quý đạt 132,8 tỷ đồng, trong đó có gần 70 tỷ đồng thu lãi tiền gửi, 56 tỷ đồng nhận lãi chênh lệch tỷ giá và gần 7 tỷ đồng cổ tức được nhận về. Chi phí tài chính trong kỳ cũng ở mức cao với 795,5 tỷ đồng, trong đó có 340 tỷ đồng chi trả lãi vay, hơn 395 tỷ đồng lỗ chênh lệch tỷ giá và gần 20 tỷ đồng trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn…

Sau khi trừ các chi phí trong kỳ, PV Power báo lãi sau thuế quý đầu tiên sau cổ phần hóa số tiền 184 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 147 tỷ đồng.

Giải trình về chênh lệch kết quả trong quý III so với 6 tháng đầu năm, công ty cho biết nguyên nhân đến từ việc thiết lập và thay đổi báo cáo trong niên độ tài chính khi chuyển đổi thành công ty cổ phần từ 1/7.

Đối với dự phòng giảm giá đầu tư tài chính, các khoản phải thu và hàng tồn kho, tại ngày 30/6, PV Power đã hoàn nhập toàn bộ số dư dự phòng giảm giá đầu tư tài chính, các khoản phải thu và hàng tồn kho với số tiền là 34,7 tỷ đồng vào báo cáo kết quả kinh doanh (KQKD). Điều này dẫn đến giảm chi phí và tăng lợi nhuận của 6 tháng. Đồng thời, sang quý III, Tổng công ty thực hiện trích lập các khoản dự phòng theo quy định nên làm cho chi phí quý III tăng lên và lợi nhuận giảm đi tương ứng.

Đối với khoản chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ, Tổng công ty thực hiện đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ với số tiền lỗ chênh lệch tỷ giá là 124,2 tỷ đồng. Số lỗ chênh lệch tỷ giá này không hạch toán vào Báo cáo KQKD kỳ hoạt động từ 01/01 đến 30/6 và được bàn giao cho công ty cổ phần. Điều này dẫn đến giảm chi phí tài chính 6 tháng và tăng lợi nhuận tương ứng. Đồng thời, Tổng công ty phải hạch toán thêm khoản chênh lệch tỷ giá nói làm giảm lợi nhuận trong kỳ.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng, Tổng công ty đã ghi nhận toàn bộ số cổ tức được chia từ các công ty con với số tiền 1.105 đồng, trong khi quý III, không được chia cổ tức.

Kết quả 9 tháng đầu năm, PV Power đạt doanh thu thuần và lãi trước thuế lần lượt 24.784 tỷ đồng và 1.784 tỷ đồng. Lãi ròng 9 tháng thu về 1.652 tỷ đồng trong đó lợi nhuận của cổ đông công ty mẹ đạt 1.393 tỷ đồng.

Tổng tài sản của PV Power tính đến hết tháng 9 đạt 61.401 tỷ đồng, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm trước. Tài sản ngắn hạn chiếm 29% với 7.175 tỷ đồng tiền và tương đương tiền. Nợ vay tài chính chiếm 24% tổng tài sản với 24.462 tỷ đồng. Ngoài ra, PV Power cũng tích lũy được 689 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối bên cạnh 101 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

THANH HÀ

Từ khóa: PV Power, kinh doanh

Giá trong ngày

14.6

-1.4 (-8.75%)
Giá tham chiếu16.0
Giá mở cửa15.0
Giá cao nhất16.1
Giá thấp nhất14.9
Giá đóng cửa16.0
Khối lượng6,707,000
Giao dịch ròng NĐTNN4,188,800
Room nước ngoài còn lại171.42%

Đơn vị giá : 1000 VNĐ

KLCP đang lưu hành (cp)467,802,523
Vốn hóa thị trường (tỷ VNĐ)6,829.9
EPS 4 quý gần nhất (VNĐ)769.7
P/E19.0
Giá trị sổ sách (VNĐ)10,474.4
P/B1.4
Lợi tức cổ phiếu (%)0
NgàyThay đổi giáKL
Khớp lệnh
Tổng GTGD
27/12

16.00

1.10 (7.38%)

6,707,000107,540,291
26/12

14.90

0.50 (3.47%)

1,406,68036,391,000
25/12

14.70

0.10 (0.68%)

1,487,78521,486,861
24/12

14.80

0.10 (0.67%)

947,39014,105,375
21/12

15.00

0.00 (0.00%)

951,51014,175,050
20/12

15.00

0.10 (0.67%)

707,27013,150,506
19/12

15.00

0.30 (2.04%)

1,034,99021,616,136
18/12

15.00

0.00 (0.00%)

1,879,70627,694,851
17/12

14.80

0.60 (3.90%)

983,13014,742,783
14/12

15.40

0.00 (0.00%)

1,056,39022,183,756
14/12

15.20

0.20 (1.30%)

1,083,59022,599,000

Xem tất cả >

Đơn vị GTGD: 1,000 VNĐ

Lịch sự kiện

06/03/2018

Niêm yết mới

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW) chính thức đăng ký giao dịch trên UPCoM:Số lượng chứng khoán đăng ký giao...

Doanh nghiệp cùng ngành