BizLIVE -

Quý I/2020, PV OIL lỗ ròng quý I/2020 gần 538 tỷ đồng qua đó đẩy lỗ lũy kế tính đến hết 31/3 lên đến gần 1.167 tỷ đồng.

PV OIL trình cổ đông kế hoạch lãi năm 2020 tăng 8%, bỏ ngỏ khả năng điều chỉnh sau khi lỗ ngay quý đầu năm
Ảnh minh họa.

Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PV OIL – mã OIL) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến họp vào ngày 8/6 sắp tới với nhiều nội dung quan trọng.

Tại Đại hội, HĐQT PV OIL dự trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm 2020 với doanh thu đạt 52.200 tỷ đồng, giảm 35% so với thực hiện 2019, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng 8% đạt 376 tỷ đồng. Kế hoạch kinh doanh được xây dựng trên cơ sở giá dầu thô trung bình ở mức 60 USD/thùng và chưa tính đến yếu tố ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 và sụt giảm giá dầu.

Tuy nhiên, PV OIL đánh giá ảnh hưởng của dịch bệnh dự báo còn kéo dài, giá dầu cũng khó có khả năng phục hồi về mức dự báo kế hoạch (60 USD/thùng), chắc chắn sẽ tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả hoạt động SXKD năm 2020 của Tổng công ty, thời điểm hiện tại chưa có đủ cơ sở đánh giá hết mức độ thiệt hại.

Do đó, PV OIL kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng công ty căn cứ tình hình thực tế, quyết định việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 vào thời điểm phù hợp.

Trước đó, trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới liên tục biến động mạnh và chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid – 19, PV OIL lỗ ròng quý I/2020 gần 538 tỷ đồng qua đó đẩy số lỗ lũy kế tính đến hết 31/3 lên đến gần 1.167 tỷ đồng.

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, sau khi bù đắp khoản lỗ của năm trước, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của PV OIL chỉ còn vỏn vẹn 98 tỷ đồng. Do đó, HĐQT công ty đề nghị phương án giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau để dự phòng khó khăn do tác động kép từ dịch Covid -19 và sự sụt giảm mạnh của giá dầu.

THANH HÀ