BizLIVE -

CTCP Kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam (PV Gas South - mã PGS) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý III với doanh thu và lợi nhuận đều sụt giảm so với cùng kỳ năm 2014.

PV Gas South lãi ròng 57 tỷ đồng quý III, giảm 22% so với cùng kỳ
Cụ thể, PGS ghi nhận doanh thu thuần gần 1.466 tỷ đồng trong quý III năm 2015, tương đương với mức giảm 25% so với cùng kỳ năm 2014.
Giá vốn hàng bán trong quý III là 1.173 tỷ đồng, giảm 28% so với quý III năm ngoái.
Trong khi đó, chi phí bán hàng ghi nhận 177,7 tỷ đồng trong quý III và giảm nhẹ 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 20%.
Tuy nhiên do mức giảm doanh thu lớn, ngoài ra công ty còn lỗ hơn 1,3 tỷ đồng từ hoạt động khác khiến lợi nhuận sau thuế quý III của PGS chỉ đạt 57,01 tỷ đồng, tương đương với mức giảm 22% so với quý III năm 2014. EPS quý III của PGS đạt 678 đồng/cổ phiếu.
Theo giải trình của PGS, lợi nhuận sau thuế quý III suy giảm 22% so với cùng kỳ chủ yếu do giá dầu. Giá LPG của thế giới và trong nước giảm mạnh dẫn đến giá bán LPG/CNG giảm. Đồng thời trong năm 2015, công ty mẹ không còn được ưu đãi thuế TNDN từ kinh doanh CNG.
Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, PGS ghi nhận tổng doanh thu 4.529 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 148,14 tỷ đồng, lần lượt giảm 19% và 15% so với 9 tháng đầu năm 2014.
Trong năm 2015, PGS đã đặt mục tiêu doanh thu 7.078 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận trước thuế 224,1 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 84% kế hoạch lợi nhuận trong 9 tháng đầu năm 2015.

LÊ HẢI