BizLIVE -

Năm 2020, GAS đạt 64.150 tỷ đồng doanh thu, giảm 14% so với năm 2019 và đạt 7.927 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 34% so với năm 2019. 

 
PV GAS: Lợi nhuận đạt gần 8.000 tỷ đồng, giảm mạnh so với năm 2019

Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP (mã GAS) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2020 và lũy kế cả năm 2020.

Theo đó, quý 4/2020, GAS ghi nhận doanh thu đạt 15.524 tỷ đồng giảm 10% so với cùng kỳ, giá vốn hàng bán ở mức cao và giảm không đáng kể nên lợi nhuận gộp chỉ đạt 2.620 tỷ đồng, giảm gần 32% so với quý 4/2019.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính giảm 46% so với cùng kỳ, còn 288 tỷ đồng, chi phí tài chính, chủ yếu là chi phí lãi vay giảm mạnh từ mức 60 tỷ đồng cùng kỳ năm 2019 xuống còn gần 26 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phía bán hàng đặc biệt chi phí quản lý doanh nghiệp, tăng gấp hơn 6 lần lên 255 tỷ đồng và phần lỗ công ty liên kết ghi nhận -1,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ +2,6 tỷ đồng. 

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận sau thuế của GAS trong quý 4/2020 đạt được là 1.681 tỷ đồng, giảm 46% so với cùng kỳ năm 2019. 

Theo giải trình từ phía công ty nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm là do giá dầu Brent bình quân quý 4/2020 giảm gần 19 USD/thùng so với cùng kỳ tương ứng giảm 33% làm cho lợi nhuận của GAS giảm tương ứng, đồng thời sản lượng khí khô tiêu thụ trong quý 4/2020 giảm 15% so với cùng kỳ. Các hoạt động khác của GAS diễn ra bình thường. 

Luỹ kế năm 2020, GAS đạt 64.150 tỷ đồng doanh thu, giảm 14% so với năm 2019 và đạt 7.927 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 34% so với năm 2019. 

Tính tới thời điểm 31/12/2020, GAS có tổng tài sản đạt 63.090 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,5% so với đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu là tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn đạt 26.850 tỷ đồng, chiếm 42,6% tổng tài sản; tài sản cố định là 19.774 tỷ đồng, chiếm 31,3% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 10.149 tỷ đồng chiếm 16% tổng tài sản.

Điểm đáng chú ý là GAS vẫn đang sở hữu tới 21.515 tỷ đồng tiền gửi kỳ hạn ngắn tại ngân hàng, đây là số tiền doanh nghiệp tích lũy hàng năm từ hoạt động kinh doanh và chưa sử dụng tạm thời gửi ngân hàng lấy lãi.

Trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020, PV Gas đã có chuỗi tăng trưởng khá tích cực trong giai đoạn 2017-2019. Từ mức lợi nhuận 7.172 tỷ đồng, thấp nhất trong nhiều năm ghi nhận vào năm 2016, “đại gia” ngành khí liên tục tăng trưởng 3 năm sau đó và kết thúc năm 2019 với 12.086 tỷ đồng lãi sau thuế.

Với “truyền thống” lên kế hoạch kinh doanh thấp cùng sự thận trọng trước những biến động khó lường của dịch bệnh, PV Gas chỉ đặt mục tiêu lãi sau thuế 6.636 tỷ đồng năm 2020, giảm tới 45% so với thực hiện năm ngoái. Như vậy, GAS đã vẫn vượt gần 20% mục tiêu về lợi nhuận năm 2020. 

Trong báo cáo mới đây của SSI Research, SSI Research dự phóng lợi nhuận năm 2021 của PV Gas có thể tăng 16,3% so với năm trước. Tuy nhiên, con số này vẫn còn thấp hơn tới 24% so với kết quả đạt được năm 2019 và sẽ không đơn giản để PV Gas có thể khỏa lấp khoảng cách này trong ngắn hạn.

Mặt khác, PV Gas sẽ phải đối mặt với rủi ro nếu đại dịch kéo dài có thể khiến giá dầu thấp hơn dự kiến. Sản lượng khí giảm do các vấn đề ở thượng nguồn và các dự án đang triển khai chậm tiến độ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này.

BẢO VY