BizLIVE - Lũy kế 9 tháng đầu năm, GAS đạt 47.025 tỷ đồng doanh thu thuần và 7.730 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 13% và 19% so với cùng kỳ 2014.
PV GAS: Lãi 9 tháng hơn 7.730 tỷ đồng, đạt 67% kế hoạch năm
Ảnh minh họa.
Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS - mã GAS) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với 15.724 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 19% so với cùng kỳ 2014. 
Lợi nhuận gộp giảm 16%, đạt mức 3.522 tỷ đồng. 
Kỳ này hoạt động tài chính mang về cho GAS hơn 292 tỷ đồng doanh thu, cao hơn 14 tỷ đồng so với cùng kỳ. Tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng 18% lên 135 tỷ đồng, mặc dù chi phí lãi vay đã giảm từ mức 101 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái xuống chỉ còn 35,2 tỷ đồng. 
Cùng với đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng lần lượt tăng thêm 25% và 4%.
Mặc dù lãi thêm 12,9 tỷ đồng từ hoạt động khác, song kết quả, GAS vẫn phải ghi nhận sự sụt giảm 21% lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ 2014, ở mức 2.389 tỷ đồng. 
Lũy kế 9 tháng đầu năm, GAS đạt 47.025 tỷ đồng doanh thu thuần và 7.730 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 13% và 19% so với cùng kỳ 2014. EPS 9 tháng đạt 3.872 đồng/cổ phiếu.
Trong năm 2015, GAS đã lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu 69.539 tỷ đồng, mục tiêu lợi nhuận sau thuế 11.526 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 67,6% kế hoạch doanh thu và 67% kế hoạch lợi nhuận sau thuế trong 9 tháng đầu năm.
Tính đến hết tháng 9 năm 2015, tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận 19.799 tỷ đồng, giảm 17% so với hồi đầu năm. Hàng tồn kho ghi nhận 1.124 tỷ đồng, giảm 39,5%. 
Nợ phải trả của GAS là 10.994 tỷ đồng, giảm 31,7%. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 1.357 tỷ đồng so với hồi đầu năm và ghi nhận 1.086 tỷ đồng.

LÊ HẢI