BizLIVE -

PV Drilling cho biết, nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận tăng 5% sau kiểm toán là do điều chỉnh một số chi phí trích trước theo quy định.

PV Drilling điều chỉnh lợi nhuận tăng gần 10 tỷ đồng sau kiểm toán
Ảnh minh họa.

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling – mã PVD) mới đây đã công bố giải trình kết quả kinh doanh trên báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất sau kiểm toán.

Theo đó, doanh thu ghi nhận trên BCTC kiểm toán biến động không đáng kể so với báo cáo tự lập trước đó, dừng ở mức 5.500 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh tăng 9,3 tỷ đồng lên 172,7 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ cũng tăng gần 10 tỷ đồng so với trước kiểm toán lên 197,7 tỷ đồng.

Lý giải về nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận tăng 5% sau kiểm toán, PV Drilling cho biết, công ty đã điều chỉnh một số chi phí trích trước theo quy định.

Với kết quả đạt được, PV Drilling đã hoàn thành và vượt xa chỉ tiêu không lỗ đề ra cho cả năm 2018.

Mới đây, PV Drilling cũng nhận được quyết định thay đổi (kéo dài) thời gian trích khấu hao các giàn khoan PVDrilling II, PVDrilling III và PVDrilling VI từ 20 năm lên 35 năm. Việc thay đổi thời gian trích khấu hao các giàn khoan này áp dụng từ năm tài chính 2018.

Theo lý giải của PV Drilling, mặc dù các giàn khoan của công ty được thiết kế sản xuất với tuổi thọ kỹ thuật là 20 năm nhưng đây chỉ là tuổi thọ kỹ thuật tối thiểu.

Theo tính toán của CTCK Bảo Việt (BVSC), việc kéo dài thời gian khấu hao đã giúp PV Drilling giảm khoảng 240 tỷ chi phí khấu hao năm 2018. Trong năm 2019, với việc hiệu suất sử dụng giàn khoan có thể tăng lên, BVSC ước tính chi phí khấu hao của PV Drilling sẽ giảm khoảng 280 tỷ so với áp dụng khung thời gian khấu hao cũ.

Cùng với kết quả kinh doanh khả quan, cổ phiếu PVD cũng có đà tăng tích cực từ đầu năm 2019. Kết thúc phiên giao dịch ngày 02/04, PVD đã leo lên mức 18.600 đồng/cổ phiếu, tăng 33% sau 3 tháng. Vốn hóa thị trường tạm tính tại mức thị giá này đã vượt hơn 7.000 tỷ đồng.

THANH HÀ