BizLIVE - Quý II/2019, biên lợi nhuận gộp chỉ đạt gần 12% so với cùng kỳ năm trước 15,7% là một trong hai nguyên nhân chính khiến lợi nhuận trước thuế chỉ đạt gần 420 tỷ đồng, giảm 34,8% so với quý II/2018.
PPC: Giá vốn tăng và không còn khoản hoàn nhập dự phòng, lợi nhuận quý II giảm gần 35%

CTCP Nhiệt Điện Phả Lại (mã PPC) đã công bố Báo cáo tài chính quý II/2019. Theo đó, lợi nhuận gộp, lợi nhuận thuần và lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế của PPC đều sụt giảm mạnh. Biên lợi nhuận gộp sụt giảm cùng với việc không còn khoản hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư tài chính như các năm trước là 2 nguyên nhân chính khiến kết quả kinh doanh của PPC giảm mạnh.

Quý II, doanh thu thuần đạt gần 2.241 tỷ đồng, tăng 1,1%; lợi nhuận gộp đạt gần 267 tỷ đồng, giảm  23%; lợi nhuận thuần đạt 424 tỷ đồng, giảm 34% so với quý II/2018.
Biên lợi nhuận gộp quý II/2018 chỉ đạt gần 12% so với cùng kỳ năm trước 15,7%. Ngoài ra, cùng kỳ năm trước, PPC có khoản hoàn nhập dự phòng các khoản đầu tư với giá trị hoàn nhập 205 tỷ đồng, tuy nhiên quý II/2019, khoản hoàn nhập này không còn.
Lợi nhuận thuần đạt 424 tỷ đồng, giảm 34%; lợi nhuận trước thuế Quý II đạt 419,6 tỷ đồng, giảm 34,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 341 tỷ đồng, giảm gần 35% so với Quý II/2018.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần của PPC đạt 3.950 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 706,9 tỷ đồng, giảm 19,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Năm 2019, PPC đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế 781,42 tỷ đồng. Như vậy, 6 tháng đầu năm, PPC ước đạt 53,7% kế hoạch lợi nhuận đã đề ra.

 

HỒNG QUÂN