BizLIVE -

CTCP Vận tải Xăng dầu Đường thủy Petrolimex (mã PJT) đã thống nhất chi tạm ứng cổ tức năm 2016 theo tỷ lệ 10%. 

PJT: Tạm ứng cổ tức 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%
Ảnh minh họa.

Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thanh toán là 16/12/2016 và 30/12/2016.

Tỷ lệ chi trả là 10% mệnh giá. Điều này đồng nghĩa với việc PJT dự kiến sẽ chi hơn 10,8 tỷ đồng trong đợt tạm ứng cổ tức này.

Được biết, Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 đã dự kiến tỷ lệ chia cổ tức PJT tối thiểu là 10%.

Trong 9 tháng đầu năm, tổng doanh thu PJT đạt hơn 264,8 tỷ đồng, hoàn thành hơn 62,6% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt hơn 97,4 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần chỉ tiêu kế hoạch năm.

NGỌC ĐỖ