BizLIVE - Trong năm 2014, PJT đặt mục tiêu thu về hơn 324,7 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 15 tỷ đồng.
PJT sẽ chi 7 triệu USD đầu tư 1 tàu biển trong 2014
Ảnh minh họa
Công ty cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (mã PJT) vừa công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tổ chức ngày 12/4 vừa qua. 

Đại hội có 53 cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự, đại diện cho 6.383.255 cổ phần, tương đương 66,08% vốn điều lệ

Đại hội đã thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của PJT năm 2013 và kế hoạch năm 2014. 

Cụ thể, doanh thu PJT đạt được trong 2013 là 370,9 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 14,9 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2013 là 8%, tương đương 7,7 tỷ đồng.

Trong năm 2014, PJT đặt mục tiêu thu về hơn 324,7 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 15 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014 không có thay đổi so với 2013. 

Đồng thời, dự án đầu tư 1 tàu biển chở xăng dầu được chấp thuận với giá trị không quá 7 triệu USD, trong đó công ty sẽ vay ngân hàng 70%, còn 30% từ vốn chủ sở hữu. 

Cũng trong Đại hội, cổ đông đã nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2013 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu trong quý II/2014. 

Theo đó, PJT sẽ phát hành thêm 772.792 cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu để trả cổ tức 2013. Tỷ lệ phát hành là 8%/vốn điều lệ. 

Với phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, PJT dự kiến phát hành 386.396 cổ phiếu phổ thông, tổng giá trị là 3.863.960.000 đồng. Tỷ lệ phát hàng là 4%/vốn điều lệ. 

Sau khi phát hành thành công 2 phương án trên, vốn điều lệ của PJT sẽ từ 96,5 tỷ đồng lên 108,19 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Vận tải thủy Petrolimex nắm 51,21%, các cổ đông khác nắm giữ 48,79%. 

NGUYÊN MINH