BizLIVE - Kế hoạch mua thêm tàu biển đã được ĐHCĐ thường niên 2014 của công ty nhất trí thông qua với dự án đầu tư 1 tàu biển chở xăng dầu với giá trị không quá 7 triệu USD. 
PJT quyết chi 3,3 triệu USD mua thêm tàu biển
Ảnh minh họa.
Tổng CTCP Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (mã: PJT) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị về kế hoạch mua thêm tàu thủy. 

Theo đó, PJT quyết định đầu tư 3,2 triệu USD để mua 1 tàu biển kinh doanh vận tải xăng dầu. Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí. Trong đó 30% là từ vốn sở hữu, 70% vốn vay. 

Con tàu PJT dự kiến mua của CTCP Xăng dầu Sông Châu với tên Sông Châu 3. Sau khi hoàn tất mua bán, con tàu sẽ được đổi tên là Long Phú 18. 

Vì thương vụ này, PJT sẽ vay tối đa 50 tỷ đồng trong thời hạn 7 năm từ Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Chợ Lớn. 

Kế hoạch mua thêm tàu biển đã được ĐHCĐ thường niên 2014 của công ty nhất trí thông qua với dự án đầu tư 1 tàu biển chở xăng dầu với giá trị không quá 7 triệu USD. 

NGUYÊN MINH