BizLIVE - Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt gần 15,6 tỷ đồng, tăng 48,6% so với 9 tháng đầu năm 2014 và thực hiện được 100% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
PJT: Lãi hơn 15 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch năm
Ảnh minh họa.
CTCP Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Pjtaco - mã PJT) vừa công bố BCTC hợp nhất quý III/2015.
Theo đó, doanh thu thuần trong cả kỳ đạt gần 95 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn bán hàng giảm tới 10,5%, xuống còn hơn 81 tỷ đồng, điều này giúp lợi nhuận gộp tăng vọt lên hơn 13 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 107,8% so với quý III/2014.
Doanh thu tài chính trong kỳ đạt hơn 500 triệu đồng, tăng mạnh so với mức 135 triệu đồng đạt được cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí tài chính lại đội lên tới gần 4 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi năm trước, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng nhẹ 4%, lên  3,6 tỷ đồng.
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của PJT trong kỳ đạt 6,2 tỷ đồng, tăng 589% so với mức vỏn vẹn hơn 900 triệu đồng đạt được cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, phần lợi nhuận khác trong quý III/2015 lại giảm mạnh từ 4 tỷ đồng xuống còn 950 triệu đồng. Nguyên nhân là do cùng kỳ năm trước, công ty thu về khoản lãi lớn từ việc thanh lý hai tàu Hàm Luông 1 và Hàm Luông 3.
Tuy vậy, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong kỳ vẫn tăng tới 44,7%, đạt 5,5 tỷ đồng.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế đạt gần 15,6 tỷ đồng, tăng 48,6% so với 9 tháng đầu năm 2014 và thực hiện được 100% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
Tính đến 30/09, tổng tài sản ngắn hạn của PJT đạt gần 117 tỷ đồng, tăng tới 61,7% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền chiếm hơn nửa với 61 tỷ đồng, tăng 174,8% so với hồi đầu năm.
Các khoản phải thu ngắn hạn tăng nhẹ 9,5% lên 33,5 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng tới 42% lên hơn 22 tỷ đồng. 

TRẦN THÚY