BizLIVE - CTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings (PHC) vừa có báo cáo kết quả kinh doanh quý I/2019. Do chi phí quản lý doanh nghiệp tăng tới 36% đã khiến cho lợi nhuận chỉ đạt trên 10 tỷ đồng.
Phục Hưng Holdings: Quý I/2019 lãi hơn 10 tỷ đồng, hoàn thành 15% kế hoạch năm
Diễn biến cổ phiếu PHC trên HOSE.
Cụ thể, doanh thu thuần quý I/2019 đạt 566.448 tỷ đồng, giảm 4,5% do với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp xấp xỉ cùng kỳ đạt 43,1 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong các chi phí, chí phí quản lý doanh nghiệp tăng 36% so với cùng kỳ năm 2018. Theo giải trình, quy mô 2018 và 2019 tăng mạnh so với năm 2017, doanh thu năm 2018 tăng 65% so với năm 2017 tập trung chủ yếu vào quý II và đặc biệt 6 tháng cuối năm 2018. Kế hoạch 2019 là 3.000 tỷ đồng, tăng 9% so với 2018. Quý I/2018 là giao thoa của nhịp tăng trưởng 2017 và năm 2018, 2019. Để phù hợp với sự tăng trưởng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng thêm là tất yếu và đã bắt đầu tăng từ quý II/2018.
Kết quả, lợi nhuận sau thuế công ty mẹ của PHC đạt 10,67 tỷ đồng, tương đương 15% kế hoạch cả năm - Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế là 70 tỷ đồng.

MAI HƯƠNG