BizLIVE - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Quốc Việt, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí (mã DPM).
Phó tổng giám đốc DPM bị phạt 17,5 triệu đồng
Ảnh minh họa.
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 56/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Lê Văn Quốc Việt (địa chỉ: Căn hộ LA 0912 chung cư Lexington, phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:
Phạt tiền 17,5 triệu đồng theo quy định tại quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3 và Điểm e Khoản 4 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP.
Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Báo cáo không đúng thời hạn về việc dự kiến giao dịch.
Ngày 30/8/2017, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh nhận được Thông báo giao dịch cổ phiếu của ông Lê Văn Quốc Việt - Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí - CTCP, mã chứng khoán DPM, về việc đăng ký bán 65.100 cổ phiếu DPM. Tuy nhiên, ông Việt đã bán 65.100 cổ phiếu DPM vào ngày 01/9/2017.

BẢO NGỌC